Hvem er vi?

Stiftelsen SOR arbeider med informasjons- og kompetanseformidling, fagutvikling og sosialpolitiske innspill. Vi har særlig fokus på holdningsarbeid og bevisstgjøring om utfordringer og utviklingsmuligheter

Les mer

Helt med

SOR-konferanse om inkludering og deltagelse for mennesker med utviklingshemning & betydningen av arbeid og dagaktiviteter


Oslo 22. og 23. oktober 2015

Les mer

E-læringskurs

Mer enn 7.000 tjenesteytere har opprettet gratis brukerkonto på SORs e-læringskurs. Kursene er samlet i portalen "Mangfold og muligheter", og gir kompetanse om å jobbe for personer med utviklingshemning.

Les mer