RETT OG URETT

Konferanse i Oslo 24. og 25. oktober 2019:
Rettssikkerhet og tjenestekvalitet for mennesker med utviklingshemming

Les mer

Vinner av SOR-prisen 2019: Ivar Mæhle

På SOR-konferansen "Er godt nok godt nok?" i Bergen 9. mai ble SOR-prisen 2019 delt ut.

Les mer

Olaug Bollestad, TV BRA, Arves mat og matglade kursdeltakere

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) besøker matkurs for utviklingshemmede hos Arve Serigstad (Arves mat). Kurset er starten på TV BRA sitt nye program Mat på1-2-3.

Les mer

Er godt nok godt nok?

9. og 10. mai 2019 avholdt vi SORs konferanse «Er godt nok godt nok?». Om faglig forsvarlighet og kvalitet i tjenester til mennesker med utviklingshemming. Med 530 deltakere.

Les mer

Politikken for mennesker med utviklingshemming – hva må endres?

Jens Petter Gitlesen åpner debatten med å stille spørsmål om når vil noe skje, og hvordan? Lundteigen har svaret klart: «Jeg tror man skal slutte å be om offentlige utredninger. Man skal be om bevilgninger i statsbudsjettet, og man skal be om lovproposisjoner som endrer forholdene. Det er altfor mange NOU-er, altfor mange stortingsmeldinger, altfor mye øredøvende enighet, og dere ser hvordan det går.»

Les mer

Fra aktivitetsstyrt til resultatstyrt, et paradigmeskifte

Skjalg Havåg er administrerende direktør i Oslo kollega, og er invitert til å prate om arbeidsinkludering på SOR-konferansen Fra løfter til handling. Oslo kollega jobber med å få folk integrert i ordinært arbeidsliv. De har en kombinasjon av interne arbeidstreningsarenaer og samhandling med næringslivet.

Les mer

Likeverdig og inkluderende opplæring – hva er virkemidlene?

Eva Simonsen er dr. scient og og tidligere professor i spesialpedagogikk ved UiO og Statped. Hun er utdannet spesialpedagog med audiopedagogikk som spesialisering. Og vi er så heldig å få høre henne på SOR-konferansen Fra løfter til handling.

Les mer

Øvelse gjør mester

Selvbestemmelse er ikke noe som dukker opp når du er 18 år. Det er noe man må øve på. Ikke alle valg vi tar er nødvendigvis gode, men da er det flere ting som må tas med i betraktningen: Hva har betingelsene vært når vi har tatt de valgene, og hvilken støtte og hjelp har vi fått underveis, spør Karl Elling Ellingsen på SOR-konferansen Fra løfter til handling.

Les mer

Fremtidig lovverk om tvang og makt

«Tvang er noe av det verste et menneske kan bli utsatt for. Det er en avmakt, å miste sin personlige frihet, miste retten til å bestemme selv». Slik åpner Bjørn Roar Vagle foredraget sitt på SOR-konferansen Fra løfter til handling. - Samtidig vet man at bruk av tvang vil være helt nødvendig i enkelte tilfeller. Uten tvang så ville flere pådratt seg alvorlige skader, eller levd i uverdige situasjoner. Tvang kan faktisk være livreddende, fortsetter han.

Les mer

Bergen: Elena bor ikke med andre barn

Elena (15) bor sammen med eldre. Foreldre vil at Elena skal bo sammen med andre barn. SOR reagerer og vil ha hurtig og god løsning.Det er Bergensavisen (BA) som forteller historien om Elena (15) som ikke har andre barn å bo sammen med i bofellesskapet der hun nå har sitt hjem.

Les mer

Vergemålsloven – til glede og besvær?

Hedvig Ekberg er jurist og generalsekretær i Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU). Hun har «Vergemålsloven – til glede og besvær?» som tema for innlegget sitt på SOR konferansen «Fra løfter til handling».

Les mer

En mindre vellykket stollek i Finnmark

iFinnmark avdekker at kun personalet får sitte i de nyeste og beste stolene. Saken illustrerer et økende problem i tjenestene til mennesker med utviklingshemming; behovet for å tydeliggjøre skillet mellom "dem" og "oss".

Les mer

Maksgrense på vergemålsoppdrag

I kjølvannet av Tolga-saken har vergemålsloven fått sterkt fokus i media, og det med rette. NRK publiserte i dag en artikkel om at ti personer i Norge er verge for rundt 100 personer hver, med tilhørende millionlønninger for arbeidet. Stiftelsen SOR mener det bør innføres en maksgrense for antall vergemålsoppdrag slik at den enkeltes selvbestemmelsesrett og rettssikkerhet blir ivaretatt..

Les mer

Fra løfter til handling

SOR-konferansen «Fra løfter til handling» tok utgangspunkt i oppfølging av de åtte løftene fra NOU’en «På lik linje», regjeringens handlingsplan for personer med funksjonsnedsettelse og ny stortingsmelding om utviklingshemmede. Med fokus på utviklingshemmedes menneskerettigheter, var det en selvfølge at Marte Wexelsen Goksøyr åpnet konferansen.

Les mer

Omhu

Velferdsteknologi som bidrar til å sikre faglig forsvarlige tjenester for mennesker med utviklingshemming

Les mer

Vi ønsker en lov om beslutningsstøtte!

I går gikk fristen ut for å sende inn høringsforslag til Justis- og beredskapsdepartementet (JD) om endring av Vergemålsloven. I denne artikkelen kan du lese SORs høringsbrev. Ulike organisasjoner, inkludert SOR, fremmer forslag om å endre vergemålsloven til en lov om beslutningsstøtte. Måtte våre ønsker nå frem, slik at rettssikkerheten og selvbestemmelsesretten til mennesker med utviklingshemming styrkes.

Les mer

Har vi glemt den gylne regel?

I dag presenterte Statens helsetilsyn, Fylkesmannen i Vestland og Statens sivilrettsforvaltning funnene fra gjennomgangen av Tolga-saken. Brødrene Holøyen har blitt utsatt for alvorlige krenkelser av deres iboende rettigheter.

Les mer

KOMP PRO

Et velferdsteknologisk hjelpemiddel som ivaretar behovet for sosial kontakt.

Les mer

Lav straff for alvorlig overgrep

Mange reagerer på oppslaget i VG om taxisjåføren som ble dømt for seksuelt overgrep mot 17 år gammel elev med utviklingshemming. Og kun ble idømt ett års ubetinget fengsel + oppreisning på kr 75.000.

Les mer

Helsetilsynet: Tilfeldige og vilkårlige tjenester

Kommunenes oppfølging av personer med utviklingshemming kan i verste fall være livstruende. Det er direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn som kommer med denne sterke advarselen i VG 26. januar.
Tilsynsdirektøren sier at svakhetene er mange og store og karakteriserer tjenesteytingen som tilfeldig og vilkårlig.

Les mer

[Arkiv]