Livsstil - et spørsmål om valg

SOR-konferanse om sunne og aktive liv for mennesker med utviklingshemning – utfordringer og muligheter

Bergen 4. og 5. mai 2015

Tilpasset fotballtilbud - Kick-off for 3 nye barnelag i Bergen

Bergen kommune, Idrettsservice i samarbeid med Hordaland Fotballkrets holder på å starte opp et fotballtilbud for barn som ikke finner seg til rette på ordinære fotballag grunnet fysisk, psykisk eller sosial funksjonsnedsettelse.
3 klubber er nå klar for å sette i gang dette tilbudet : Nymark IL, Arna Bjørnar fotball og Søreide IL. De er derfor på jakt etter potensielle spillere.

Prosjekt Spina Bifida og Hydrocephalus i Romania

Organisasjonen Romania Association for Spina Bifida and Hydrocephalus har gjort en stor innsats for å sikre god helsehjelp til barn med Spina Bifida og Hydrocephalus. Hvert år fødes det over 600 barn med disse tilstandene, rapporterer de rumenske helsemyndighetene.

Hvem synes du bør få SOR prisen 2015?

Hvert år tildeler vi SOR-prisen til noen som har utmerket seg for å bedre levekår for mennesker med utviklingshemning. Vi ønsker at dere som er engasjert i dette feltet sender oss forslag til kandidater, med en kort begrunnelse.

Økt bruk av psykotrope legemidler

Urovekkende mange utviklingshemmede bruker psykotrope legemidler, særlig antipsykotika, og bruken av psykotrope legemidler har økt etter at kommunene overtok omsorgen for dem.

Reportasje om seksuelle overgrep

Empo TV vil lage en reportasje om seksuelle overgrep mot utviklingshemmede. De ønsker å komme i kontakt med utviklingshemmede som er blitt utsatt for overgrep.

Søker noen med utviklingshemming

Sjekk videoen. Kjenner du noen med utviklingshemming som kan være aktuell for å delta i den serien?

Jul i ruta

Visste du at Hege Schøyen helst går rundt i slåbrokk hele julen? Og at Truls Svendsen pleide på å kjøpe sjokolade-julekalendere i oktober, for å så å åpne alle lukene og spise opp godisen før midten av desember?
Hadde du trodd at komiker og TV2-kjendis Nils Ingar Aadne bare må se «tre nøtter til Askepott" på julaften?
Hvilken kjendis er ferdig med julegaver for 4 år frem i tid? Og hvem tryna skikkelig på scenen?

Interesseorganisasjoner for utviklingshemmede - også for innvandrere?

Ny rapport skrevet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og handler om familier med innvandrerbakgrunn som har barn med utviklingshemming og i hvilken grad disse familien deltar i interesseorganisasjoner for utviklingshemmede.

Vern mot overgrep

Lansering av nettsiden vernmotovergrep.bufdir.no og retningslinjer mot seksuelle overgrep mot voksne personer med utviklingshemming.

Abloom Filmfestival - Rom for alle

Abloom filmfestival -en spennende filmfestival i Oslo, med filmer som handler om alle slags funksjonsnedsettelser og medfødte lidelser. Men det betyr ikke at filmene er dystre eller deprimerende, sier arrangøren. Tvert imot vises en rekke filmer som er både oppløftende, positive og ikke minst morsomme!

Venner

Dette er en bok både for mennesker med utviklingshemning og deres venner og hjelpere i skole, bolig, fritid, dagsenter og arbeid. Boken kan leses alene, eller sammen med andre for å snakke sammen om det forfatterne skriver om. Målet er å motivere til å investere i vennskap som varer.
Boken er skrevet med enkel tekst.

Grenseløs Idrettsdag i Bergen

Det inviteres til en idrettsdag for utviklingshemmede med mulighet for utprøving av en rekke forskjellige idretter. Bli med - dette blir grenseløst moro! Grenseløse idrettsdager blir arrangert i hele landet og setter fokus på idrettsglede og mestringsopplevelser. Målgruppen for aktivitetsdagen er utviklingshemmede i Hordaland - uansett alder, som ønsker seg aktivitetstilbud på fritiden. Kanskje finner DU en idrett du har lyst til å starte med?

Foreldre med kognitive vansker

Lansering av NTNU-rapport: Foreldre med kognitive vansker i møte med barnevernet.

Verdig om utviklingshemming og psykisk helse

Det er hyggelig at forelesningene vi holder oppleves som nyttige. I tillegg til å gi ut tidsskrift, lage e-læringskurs, prosjektarbeid, arrangere konferanser og jobbe sosialpolitisk, tar vi også på oss klientoppdrag og veiledning.

GODE VALG. GODE LIV. Aktivitet, kosthold og selvbestemmelse

Dette er arbeidstittel for SORs konferanse 4. og 5. mai 2015 i Bergen. Konferansen er aktuell for alle som er opptatt av gode levekår for mennesker med utviklingshemming.

E-læringskurs med 15 studiepoeng videreutdanning

Er du en av de mange som har gjennomført eller har planer om å gjennomføre de populære e-læringskursene i portalen "Mangfold og muligheter"? Du kan bygge videre på dette, og gjennomføre 15 studiepoeng ved NLA Høgskolen. Kursene og videreutdanningen gir økt kompetanse om faglig god innsats for mennesker med utviklingshemning. Tre studentkull har så langt gjennomført utdanningen. Studentene har gitt studiet meget gode tilbakemeldinger på evalueringene som ble gjennomført.

Ny terapi til utvilingshemmede utsatt for seksuelt overgrep

Utviklingshemmede og andre mennesker med kognitive handicap som har vært utsatt for et seksuelt overgrep, har stor nytte av psykologbehandling hvis den er spesielt rettet mot deres behov. Det viser evaluering av et prosjekt med 25 gjennomførte behandlingsforløp.

Lykke til med viktig jobb Osmund Kaldheim!

SOR er veldig glad for at det nå er nedsatt et utvalg som skal gå gjennom levekårene for mennesker med utviklingshemming, og gratulerer Osmund Kaldheim med viktig jobb som leder av utvalget.

[Arkiv]


Daglig leder
Jarle Eknes
tlf:90758685

Besøksadresse: Diakonhjemmet høgskole, 3. etasje, Diakonveien 14, Oslo
Postadresse:Stiftelsen SOR, c/o Diakonhjemmet høgskole, PB 184 Vinderen, 0319 Oslo
Fakturaadresse:Stiftelsen SOR c/o ASR Accounting AS, Rakkestadveien 1, 1814 Askime-post

Spesialkonsulent
Trude Stenhammer
tlf 97105403