0001-NO Samspillbandet

Samspillbandet. Hva er vanskeligst å lære når man spiller i band? Tips om pedagogikk.

0002-NO Tonheim

Tonheim folkehøgskole utenfor Hamar. De har fokus på musikk, og tar inn 5-8 elever hvert år med særlige behov, hvorav mange av dem har utviklingshemning. De har ikke egne linjer for personer med utviklingshemning, legger vekt på at man er sammen uavhengig av funksjonshemning eller ikke.

0003-NO Tilrettelagt avdeling

Tilrettelagt avdeling på videregående skole besøker medielinjen på samme skole.

0004-NO Tilrettelagt avdeling

Helse- og sosiallinjen ved videregående skole inviterer Tilrettelagt avdeling på besøk. De er opptatt av å ha det koselig og at de skal bli inkludert. En av elevene fra Tilrettelagt avdeling har danseoppvisning for dem.

0005-NO Terapiridning

Terapiridning er bra for mange. Det bidrar til bedre balanse, økt styrke, koordinasjon og mestringsevne. Og det er gøy. Ridning passer også for dem med store bevegelseshemninger.

0006-NO Terapiridning

Terapiridning for personer med store bevegelsesvansker.

0007-NO Prader Willie

Kai Arne har Prader Willie syndrom. Han er en aktiv kar som har fått hjelp til å mestre sine matutfordringer.

0008-NO Tuberøs sklerose

Lars Brustuen har Tuberøs sklerose. Han er blant annet interessert i Metallica og musikk i den sjangeren. Han er født uten utviklingshemning, men Tuberøs sklerose er en progredierende sykdom som i hans tilfelle har gjort at han etter hvert ble utviklingshemmet. Foreldrene forteller om hvordan det var å få vite diagnosen hans.

0009-NO Angelman syndrom

Hans Kristian har Angelman syndrom. Dette er et sjeldent syndrom, blant annet kjennetegnet ved vansker med å snakke med andre, samt motoriske vansker. Han er veldig glad i være ute, gå tur og kjøre buss, treffe andre og se nyheter.Også det å få være sammen med dyr betyr mye for ham.

0010-NO Angelman syndrom

Hans Kristian har ikke språk, men foreldrene mener han har et godt liv.

0011-NO Vevelstadåsen skole

Avdeling i grunnskole tilrettelagt for barn med spesielle behov. Alle har tilhørighet til en vanlig klasse. Noen har kontakt med klassen sin hver dag, andre har mer sjelden kontakt.

0012-NO Creatures of the Night

Creatures of the night er et band med utviklingshemmede ved Bjølsen Fritidshus i Oslo.

0013-NO Creatures of the Night -om identitet

Musiker med utviklingshemning snakker om "vanlige mennesker" og "funksjonshemmede mennesker".

0014-NO Eidene

Eidene er et kjent feriesenter for personer med utviklingshemning. Vi følger May fra hun forbereder seg til å dra, og gjennom oppholdet på Eidene.

0015-NO Eidene-pakking

May pakker og forbereder seg på å dra på ferie.

0016-NO Eidene-gøy

May omtaler tjenesteyter på feriesenter som pappa. De snakker om at hun har en familie hjemme, og en familie her.

0017-NO Eidene-Heksespranget

May forteller om aktiviteter hun liker på feriesenteret. En av aktivitetene utfordrer hennes høydeskrekk. Hun angrer seg, og sier hun gir opp.

0018-NO Furuset

Hege ønsker å flytte tilbake til leiligheten sin. Men den er samlokalisert med leiligheter hvor personer med psykiatriske vansker og rusmisbruk også bor, og hun blir utrygg av å bo der.

0019-NO Ansettelse av arbeidsleder

På Bærum arbeidssenter er det fem søkere til en ledig stilling som arbeidsleder. En person med utviklingshemning er med i intervju- og ansettelsesprosessene.

0020-NO Positiv ordfører

Da fotballaget ble tatt ut til Special Olympics oppstod et problem. Av økonomiske grunner fikk bare halvparten av laget være med. Laglederen tok kontakt med ordførerne i de aktuelle kommunene. Fra første stund var flere av ordførerne positiv, og bevilget alt som var nødvendig for at de skulle kunne reise.

0021-NO Flytte hjemmefra

Det kan være vanskelig å flytte hjemmefra, særlig når man har innvandrerbakgrunn og utviklingshemning. Ibrahim er opprinnelig fra Bosnia, og insisterer på å bo hjemme hos foreldrene sine.

0022-NO Skyldfølelse

Ansatte i kommunen prøver å motivere Ibrahim til å flytte fra foreldrene til egen leilighet. Moren forteller i intervjuet at det er en stor psykisk belastning for henne, fordi hun har skyldfølelse over at sønnen har utviklingshemning.

0023-NO Ljabru Steinerskole

Ljabruskolen er en steinerskole for elever med spesielle behov. Den er godkjent som grunnskole og videregående skole for barn som har krav på tilpasset opplæring.

0024-NO Ljarbru steinerskole -fars erfaringer

Far forteller at sønnen først gikk på vanlig skole, hvor de ikke klarte å gi den tilpasningen som var nødvendig. Skifte til spesialskole var bra for sønnen, sier han.

0025-NO Ljarbru steinerskole -elevs erfaringer

Hva er best med å gå på en spesialskole, spør reporteren. Eleven svarer at man kan få til mer og forstå mer.

0026-NO Ljarbru ordfører Fabian Stang

Fabian Stang (Oslos ordfører) blir utfordret på å si hva han mener med spesialskole.

0027-NO Cope arbeid

Michael i Irland har utviklingshemning og jobber i et supermarked. Han har en veileder fra COPE-stiftelsen som hjelper til med tilrettelegging. Michael kjører også bil.

0028-NO Kiwanis

KIWANIS er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge, eldre og funksjonshemmede. Reportasjen viser klubb for personer med utviklingshemning, drevet av frivillige.

0029-NO Rubinstein-Taybis

Erlend har Rubinstein-Taybis syndrom. Han er en glad, kvikk gutt, med matte som favorittfag på skolen. Lærerne har laget en tilpasset timeplan for ham, tilpasset hans behov. Han er mest sammen med sin egen klasse, men noen timer i uken får han spesialundervisning for seg selv.

0030-NO Rubinstein-Taybis - om venner

Erlend er ikke mye sammen med venner, når han ikke er på skolen. Han ønsker å være sammen med venner etter skoletid, og tidligere var han det også.

0031-NO Rubinstein-Taybis - Ida

Ida har Rubinstein-Taybis syndrom. Hun har ikke vokalt språk, og mestrer heller ikke vanlig tegnspråk. Men hun har utviklet tegn som er helt spesielle for henne, og gjør seg forstått i mange sammenhenger.

0032-NO Skole Spania

Aleksander har som oppgave å lage frukt til alle elevene. Og han er selv elev. Vi møter ham en dag de andre elevene enten har heldagsprøve eller på leirskole.

0033-NO Trening Spania

Aleksander er i treningsstudio to ganger i uken. Og svømmer to ganger i uken eller mer.

0034-NO Tirsdagsklubben

Tirsdagsklubben på Tøyen hovedgård i Tønsberg er Norges eneste viseklubb for utviklingshemmede. De har eksistert i over 21 år.

0035-NO Tirsdagsklubben sangpedagogikk

Musikk- og sangpedagogikk. Hvordan lære bort sangtekst og gi opplevelse av mestring.

0036-NO Mitt liv som utviklingshemmet

Wenche har skrevet bok om det å ha utviklingshemning. - Man trenger ikke være utviklingshemmet for å være litt annerledes, sier hun. Hun gir eksempel på hvordan hennes utviklingshemning kan være en styrke i noen sammenhenger.

0037-NO Aldring

Utviklingshemmede blir i dag eldre enn de ble før. De er mer utsatt for sykdom enn andre eldre, og god helseoppfølging er svært viktig.

0038-NO Dagsenter i Bergen

Hva skal man gjøre når men er gammel og ikke kan jobbe mer og har mye fritid? I Bergen har man laget dagsenter for eldre personer med utviklingshemning.

0039-NO Dissimilis-festivalen

Dissimilis festival i Oslo. Unge med utviklingshemning viser danse- og musikktallent.

0040-NO Dissimilies-festivalen - Emil

Emil imponerte stort på Dissimilis festivalen. Han har CP, sitter i rullestol og fremfører "Halleluja" i vakkert samspill med tilrettelegger og medhjelper.

0041-NO Dissimilies-festivalen

Dissimmilies festival. 20 års jubileum.

0042-NO Dissimilies-festivalen Runar Hoffmo

Runar Hofmo synger på Dissimmilies festival.

0043-NO Hege Sørensen

Det ble laget et innslag om Hege som ikke kunne flytte tilbake til leiligheten sin, og måtte bo hos sin mor. Etter at dette fikk medieoppmerksomhet fikk hun tildelt en ny leilighet.

0045-NO Inkluderende kulturfestival

Inkluderende kulturfestival i Nesodden kommune.

0046-NO Torridalsveien aktivitetshus

Torridalsveien aktivitetshus i Kristiansand. Hver onsdag jobber de med keramikk.

0047-NO Torridalsveien aktivitetshus - keramikk

Torridalsveien aktivitetshus i Kristiansand. Hver onsdag jobber de med keramikk.

0048-NO Turnkonkurranse-Hokksund

Hokksund turnforening arrangerer turnkonkurranse for personer med utviklingshemning.

0049-NO Turnkonkurranse-Hokksund-om å konkurrere

Hokksund turnforening arrangerer turnkonkurranse for utviklingshemmede.

0050-NO Turnkonkurranse - Hokksund-trener

Katelyn har utviklingshemning og er hjelpetrener i turngruppen.

0051-NO Revy Austevoll

Austevoll revy. Skuespillerne har utviklingshemning eller fysisk funksjonshemning.

0052-NO Revy Austevoll

Austevoll revy. Skuespillerne har utviklingshemning eller fysisk funksjonshemning.

0053-NO Kabal i hjerter

Fra filmen "Kabal i hjerter". Kjærester driver flaskesamling.

0055-NO Losby

Losby besøksgård og cafe. Her jobber personer med og uten utviklingshemning.

0056-NO Losby

Losby besøksgård og cafe. Her jobber personer med og utviklingshemning sammen om å tilby gode opplevelser.

0057-NO Verdens Down syndrome dag -Dubai

Verdens Down syndrom-dag i Dubai. Utviklingshemmede i De arabiske emirater opptrer ved Dubais største kjøpesenter.

0058-NO Verdens Down-dag-Dubai

I Dubai i De arabiske emirater møter vi 25 år gamle Sahif med Down syndrom. Han får arbeidstrening på Sjangrila hotell. Han har eget kontor, og er en utadvent kar som kjenner "alle".

0059-NO Kulturhuset Ekko

Kulturhuset Ekko i Fredrikstad.

0060-NO Kulturhuset Ekko

Kulturhuset Ekko i Fredrikstad er et kultursenter for utviklingshemmede, med visegruppe, cafe, band, sangkor, fotball, teaterkurs, sosial turgruppe og knøttegruppe.

0061-NO Mitt liv som utviklingshemmet

Wenche har skrevet boken "Mitt liv som utviklingshemmet". Hun forteller om sine refleksjoner og opplevelser.

0062-NO Mitt liv som utviklingshemmet

Wenche har skrevet boken "Mitt liv som utviklingshemmet". Hun opplever det som vanskelig at folk med utviklingshemning ikke blir respektert for den man er, og at man tror utviklingshemmede ikke kan ha egne meninger.

0063-NO Mitt liv som utviklingshemmet

Wenche har skrevet boken "Mitt liv som utviklingshemmet".

0065-NO Kolsås klatreklubb

Kolsås klatreklubb har egen trening for personer med funksjonshemning.

0066-NO danseskole

Danseskole for barn og unge med funksjonshemninger. Bjørg Gretes danseskole.

0068-NO SOR konferanse

SOR konferansen i Bergen om psykisk helse. SOR har arrangert konferanser i 60 år, hvor levekår for utviklingshemmede har blitt satt på dagsorden.

0069-NO SOR konferanse -sorg

Tom Høisveen har Down syndrom og holder forelesning om sorg, på SOR konferanse med 400 deltagere i salen.

0070-NO Merket

"Merket" ligger ved elva Tisleia i Valdres, med fjellnatur og skog som nærmeste nabo og et stort aktivitetstilbud for personer med psykisk utviklingshemning. Stedet er drevet av Røde kors.

0071-NO Merket. Fornøyd og glad

"Merket" ligger ved elva Tisleia i Valdres, med fjellnatur og skog som nærmeste nabo og et stort aktivitetstilbud for personer med psykisk utviklingshemning. Stedet er drevet av Røde kors. (Dette er versjonen med varighet 08:36 minutter, den foreligger også i en utvidet versjon på 12:41 minutter; film nr 0070)

0072-NO PMF - Julie

P.M.F. lekene. Skirenn.

0074 -NO Å leve uten barn

Tove og Tor Karl skal forlove seg. De drar til gullsmeden for å kjøpe ringer. De har utviklingshemning og er glad i barn, og lurer på hvorfor folk sier at de ikke bør få barn sammen.

0075 -NO- Aking i korketrekkeren

Aking i Korketrekkeren ved Holmenkollen i Oslo. Her går det fort unna!

0076 -NO Amcar miljøet

Ole er en stilig kledd kar med utviklingshemning, som dyrker sin Amcar interesse i bilentusiastmiljøet i Halden. Han kjenner de fleste i og rundt Halden som deler hans entusiasme for gamle amerikanske biler.

0077 -NO Andres hjem

Tjenestebruker som liker å ta seg en røyk hjemme hos seg selv.

0078 -NO Anita om diagnose utviklingshemning

Anita forteller om det å få diagnosen utviklingshemning. Hun følte seg annerledes, undervurdert og misforstått. Hun fikk diagnosen, og ble rediagnostisert etter en del år. Det ble da konkludert med IQ 85, og at hun likevel ikke hadde diagnose utviklingshemmet. Det var som å vinne i lotto…

0079 -NO Arbeid på kjøkkenet

Asker produkter har utviklet et prosjekt sammen med Arne Brimi. På kjøkkenet produserer de 60 ekstra velsmakende matpakker hver dag. Foreldrene til skoleelever kan bestille matpakker til sine barn på nettside, og matpakkene blir kjørt ut til skolen og fordelt til elevene.

0080 -NO Arbeid på kjøkkenet

Anja jobber på kjøkken i Asker produkter. Hun trives godt og de har et godt samarbeid og samhold.

0081 -NO- Avlastning

Avlastningstilbud til barn med spesielle behov.

0082 -NO Bok av Aslaug Espe

Aslaug Espe har skrevet en bok om det å være utviklingshemning, i samarbeid med Hanne Moen, som selv har utviklingshemning. Boken handler om å akseptere og være glad i seg selv.

0083 -NO Cathelyn Garbin

Katelyn Garbin har Down syndrom og har vunnet en rekke medaljer i Special Olympics.

0085-NO Debatt om ansvarsreformen

Debatt om Ansvarsreformen (HVPU-reformen). ). Jens Petter Gitlesen, NFU. Cecilie Brein, byråd Oslo kommune, Frøydis Lange, LUPE

0086-NO Det går likar no

Frode har kulturelt innslag på konferanse om selvbestemmelse. Han må sitte nede blant publikum i stedet for på scenen, fordi det ikke er tilrettelagt med rullestolrampe til scenen.

0087-NO Diskotek

Diskotek for personer med utviklingshemning.

0091-NO Doktor Proktor

Naturhistorisk museum på Tøyen. Doktor Proktor-utstilling.

0092-NO Down syndrom. Om å få et barn som er annerledes

Om foreldrenes reaksjon da de fikk vite at sønnen hadde Down syndrom.

0093-NO Erna Solberg. Om feilmedisinering

Erna Solberg om feilbruk av medisiner overfor personer med utviklingshemning.

0094-NO Erna Solberg. Om ansvarsreformen

Erna Solberg –om ansvarsreformen

[Arkiv]