0200-NO

"Peer for alle" er en teaterfestival hvor skuespillerne har utviklingshemningshemning.

0201-NO

Peder Morset lekene. Skikonkurranser og dansing.

0206-NO

Han ville starte et fotballag for utviklingshemmede. Og det gjorde han.

0207-NO

Denne kommunen har rutiner for håndtering av vanskelige saker.

0208-NO

Reportasje fra Oslo reptilpark.

0209-NO

Reporteren med utviklingshemning får ros fra intervjuobjektet.

0210-NO

Roy Heggelund leser et av sine egne dikt. Om kjærlighetssorg.

0211-NO

Rullestolbruker tar toget. Med noen utfordringer.

0212-NO

Intervju med stortingsrepresentant som benytter rullestol. Hun forteller om sin progredierende sykdom.

0213-NO

Stortingspolitiker som er rullestolbruker lar seg intervjue om tilgjengelighet for rullestolbrukere i Oslo. Oslo er på vei, men de er ikke i mål, svarer hun.

0214-NO

Sara har utviklingshemning, men fungerer fantastisk godt som barnehageassistent.

0215-NO

Espen sliter med alvorlig selvskading, med særlig stort omfang om natten. Han skjærte seg opp fordi personalet glemte å ta vekk knivene, sier han. Klippet er en del av en reportasje som viser at han ved å flytte fra en vanlig leilighet til samlokalisert bofellesskap ble tryggere og fikk tilgang til personalressurser også om natten, og dermed fikk redusert selvskading.

0216-NO

Ellen er mor til Eirik, som har selvskadende atferd og sterk utviklingshemning. Hun forteller om oppveksten og hva han sliter med. Det har vært oppe i mer enn 360 selvskadende handlinger i timen. Hun er opptatt av at fagfolk må samarbeide med foreldrene for å oppnå gode resultater.

0217-NO

Harald er ivrig frimerkesamler. Frimerker er viktig, men kjæresten er viktigere, sier han. De planlegger å flytte sammen. Personalet tror ikke det er en god ide. -Men det er jeg og kjæresten min som bestemmer dette, sier han.

0218-NO

Bratten aktivitetssenter i Bodø. Simen kjører ATV.

0219-NO

Viktor skal begynne på skolen. Han trenger større grad av forberedelser enn de fleste andre. Han har Down syndrom, og skal begynne på vanlig skole. Regissøren av filmen "Skolevei" er overrasket over at foreldre må kjempe så mye for å oppnå vanlige rettigheter.

0220-NO

Soto syndrom. Kjennetegn og utfordringer.

0222-NO

Sound of Happiness i Kristiansand har et bredt tilbud av aktiviteter, med særlig fokus på musikk. De har to band, cafe og tidsskrift

0223-NO

Kjærester

0224-NO

I Spania bor det 60 personer på institusjonen vi besøker. De fleste av dem er personer familien ikke vil eller kan ta seg av dem. Tidligere var det vanlig at familien selv tok seg av familiemedlemmer med utviklingshemning. Her er alle tilbud samlet på ett sted.

0226-NO

Special Olympics i Athen. Vinneren av sølvmedaljen sier han er like fornøyd med sølvmedalje som om det var gullmedalje.

0227-NO

Special Olympics i Athen. For deltagere med utviklingshemning.

0228-NO

Intervju med presidenten for Special Olympics. Hans mor var initiativtaker til Special Olympics. Bakgrunnen var at hun mente at sport kunne føre mennesker sammen, sport viser verden at alle hører med.

0230-NO

Mens Paralympics er toppidrett for bevegelseshemmede, er Special Olympics breddeidrett for psykisk utviklingshemmede.

0233-NO

Moren til en av deltagerne på Special Olympics forteller at det oppleves stort å se datteren delta i arrangementet.

0234-NO

Norge fikk 13 medaljer i Special Olympics i Warszawa.

0235-NO

Spranget teater i bygda Otta. Noen få entusiaster startet opp og fikk til store ting.

0237-NO

Hva Erna Solberg mener om å ha eget ombud for psykisk utviklingshemmede

0238-NO

Sterke sider hos personer med utviklingshemning.

0239-NO

Stevie Wonder blir intervjuet av Empo tv om han selv har blitt diskriminert. Han svarer at diskriminering handler om andres uforstand.

0240-NO

Helseminister Anne Grete Strøm-Eriksen forteller om sine egne erfaringer om å ha barn med utviklingshemning.

0241-NO

Anne Grethe Strøm Eriksen om sorteringssamfunnet.

0242-NO

Sykefravær hos utviklingshemmede. Intervju med arbeidstager. Han er svært lite borte, holder seg i god form og trives på jobben.

0243-NO

Personer med utviklingshemning, om at de trives på jobb og har lavt sykefravær.

0244-NO

Arbeidsleder forteller om lavt sykefravær i vekst-bedriften.

0245-NO

Tage går på Peder Morset folkehøgskole. Han har en fantastisk rytmefølelse og musikkglede.

0246-NO

Tage går på Peder Morset folkehøgskole, hvor han forberedes på å bo for seg selv.

0248-NO

Moteoppvisning, modeller fra Tangerudbakken borettslag.

0249-NO

Hege Anette fra Tangerudbakken borettslag spiller piano og synger. Hun får spørsmål om hun har fått frierbrev, og svarer nei på dette. -Heldigvis er jeg opptatt, sier hun.

0250-NO

Teater Nonstop (skuespillere med utviklingshemning) fremfører moderne teater.

0251-NO

Journalist Thomas Ergo er opptatt av rettssikkerhet for personer med utviklingshemning.

0252-NO

Audgunn har bodd på Trastad gård. En av de ansatte oppdaget hennes talent, og la forholdene til rette for å videreutviklet dette.

0253-NO

Tjenesteyter om det positive ved å få tilsyn fra overordnede myndigheter.

0258-NO

Torshov skoles musikkorps. Ungdom med utviklingshemning spiller althorn.

0259-NO

Torshov skoles musikkorps. Live begynte i korps fordi hun synes korps er kult.

0260-NO

Torshov musikkorps. Nina har vært med i korpset i 21 år. -Alle jenters drøm er å drille sier hun.

0261-NO

Fotballtrener for fotballag hvor deltagerne har utviklingshemning. Hun synes ikke det er så stor forskjell på å trene folk med eller uten utviklingshemning. Den største forskjellen er at de med utviklingshemning er mer motiverte, og kommer uansett vær og vind.

0262-NO

Han har utviklingshemning, og elsker å gå på treningsstudio. Han forteller om helsegevinsten ved å trene.

0263-NO

Tro og livssynsfrihet. Dag Theodor og Gry intervjuer ledere for tro- og livssynssamfunn, samt statsråd og helsebyråkrater. (Hele filmen).

0264-NO

Håkon forteller at "Tro og lys" er det beste som finnes.

0265-NO

En av lederne i de kristne gruppene i "Tro og lys" forteller at stemningen og samholdet i gruppen er så god at også personer uten utviklingshemning søker seg dit.

0266-NO

Presten Georg Børresen synes det flott å holde gudstjenester for personer med utviklingshemning. En kar med utviklingshemning forteller om hvor rørt han blir av bønn.

0267-NO

Selvskadende atferd. Tjenesteyter forteller om mekanismer (forsterkning) knyttet til selvskading hos personer med utviklingshemning, og deler erfaringer om at hun har blitt bitt, sparket osv., og hva det gjør med henne.

Hun er opptatt av hvilken læringshistorie de har, og hvordan vi som personale reagerer på selvskading og utagering.

0268-NO

Moro i skibakken.

0269-NO

Utvelgelse av mål.

0271-NO

Vidaråsen landsby er den eldste og største Camp Hill landsbyen i Norge. Man bor sammen i hus som familier, personer med utviklingshemning bor sammen med personalet. Mottoet er "Alle kan bli det beste de kan".

0272-NO

Jon har utviklingshemning og foreleser på en konferanse. Plutselig gjenkjenner han en i salen som han gikk på skole med i sin barndom, og forlater scenen midt under forelesningen og går ned til ham.

0273-NO

Øksnes kommune i Vesterålen, Nordland fylke. Kommunen bærer preg av at aktiviteten var større tidligere enn nå. Butikken ICA på Alfsvåg var truet av nedleggelse. Da fikk ressurspersoner med utviklingshemning tilbud om å overta driften. Og de tok utfordringen. Også andre butikker og virksomheter som eierne ikke har klart å drive lønnsomt har blitt drevet videre av ansatte med utviklingshemning, gjennom Øksnes Asvo.

0274-NO

Knut Bjørn har spilt i korps helt siden 1972, og har fått anledning til å reise med korpset til en rekke land.

0275-NO

Human etisk forbunds leder inviterer også ungdom med utviklingshemning til å melde seg inn hos dem, og ikke minst delta i borgerlig konfirmasjon.

0276-NO

Det er mange eksempler på at mennesker med utviklingshemning er en naturlig del av menigheten. Reidar Olsen har utviklingshemning og sitter i rullestol, og dirigerer koret i Klevestad menighet i Porsgrunn.

0277-NO

Likestillings- og diskrimineringsombudet om tilgjengelighetsloven, om å ha respekt for enkeltindividets valg, og utøvelse av religion.

0278-NO

Bjørn Guldvog, assisterende direktør i Helsedirektoratet understreker at individuelle planer bør ha med tema tro- og livssynstilhørighet, når dette er sentralt for personen med utviklingshemning.

0279-NO

Arnhild deltar i nattverden.

0280-NO

Dan Birkeland har utviklingshemning og spiller kirkeorgel.

0281-NO

Torbjørn Jagland forteller om rettighetene til å utøve sin tro.

0282-NO

Laila Dahl oppfordrer pårørende og tjenesteytere til å ta kontakt med den lokale menigheten, slik at utviklingshemmede kan bli med.

0284-NO

Basim Gozlan, forstander i Det islamske Forbundet, sier at også mennesker med utviklingshemning er velkommen i Moskeen.

0285-NO

Trond Giske om tro- og livssynsfrihet. Han utfordrer det offentlige, ansatte, hjelpeverger, menigheter osv. til å legge til rette for delaktighet i tros- og livssynssamfunn.

0286-NO

I filmen møter du fire personer med utviklingshemning i deres hjemmemiljø. Alle fire må ha mye hjelp, og filmen viser hvordan personalet yter hjelp og service i hverdagen. Vi får se hvordan personalet oppfører seg overfor hver enkelt når de skal ha hjelp til å stelle seg, spise, utføre oppgaver hjemme eller lære nye ting. Personalet tar sikte på å stimulere til egenaktivitet og utvikling, slik at hver enkelt får økt innflytelse over dagen sin. Filmen viser også hvordan personalet legger til rette for å lære hver enkelt nye ferdigheter.

0287-NO

Filminnslaget er over 20 år gammelt, og viser tema som valgmuligheter, deltagelse, forutsigbarhet og trygghet.

0288-NO

Om grunntrening. Og intensitet på trening. Filmen er over 20 år gammel.

0289-NO

Observasjon og registrering er viktig, sier de i filmen. Filmen er over 20 år gammel.

0290-NO

Her trenes det målrettet, for å bedre hverdagslige ferdigheter

0291-NO

Erlandsens konditori i Halden eies og drives av tre personer med utviklingshemning, i samarbeid med pårørende og ansatte i Avlastningssenteret. Med flotte lokaler i byens gågate, gode produkter og god service har de en fantastisk mulighet for å skape verdier og bli anerkjent.

0292-NO

Pixelus er en bedrift hvor arbeidstagerne har autisme / Asperger syndrom.

0293-NO

Joe Silver Communication driver med konvertering av lyd og bilde. Arbeidsplassen kom i stand fordi sønnen i huset plutselig stod uten arbeid. Sønnen har psykiske lidelser, og trenger tilrettelagt arbeid.

0294-NO

Bibliotek har mange utlånstilbud. Blant annet filmer og musikk. Og selvfølgelig bøker. Samt tegneserier og aviser.

0295-NO

Produksjon av sperrebukker, laget av folk med utviklingshemning. Arbeidstageren med utviklingshemning er opptatt av å fremheve at det de gjør er nyttig arbeid.

0296-NO

Bjarne har fått dagsplan, og har nå en oversikt over hva som skal skje. Det manglet han før. Han kan nå glede seg over hva som skal skje -før det skjer.

0297-NO

I Oslo jobber folk med utviklingshemning med å høste epler i hagene til privatpersoner. Det lages eplemost av eplene.

0298-NO

Snoezelen senteret i Hamar. Hva det er, bakgrunnen for å utvikle snoezel-konseptet.

0299-NO

Brukerstyrt personlig assistanse. Ellen Frogner.

[Arkiv]