0300-NO

Turnusordninger. Sørum kommune har hatt "alternative" turnuser i over 20 år.

0302-NO

Svømmeaktiviteter for personer med utviklingshemning

0303-NO

I blant er det gøy å invitere til fest.

0304-NO

Hun liker best å se på film og snakke med venner på nettet.

0305-NO

Boligpolitikk for mennesker med utviklingshemning

0306-NO

Bakst på dagsenter. De gir bort kaker til eldre på sykehjem.

0307-NO

Barnehusene i Norge gir også tilbud til voksne personer med utviklingshemning som har vært utsatt for seksuelle overgrep.

0308-NO

Betydningen av arbeid for personer med utviklingshemning.

[Arkiv]