Nr. 1 (2001)

Lederartikkel

Tor Visnes
Bishan Home Locations

Jan Skjerve
Forsvarlige tjenester

Liv Wergeland Sørbye og Else Vengnes Grue
Sosial integrering - vurdert av frivillige

Ove Mallander
Självbestämmande och medicinering


Klikk for å laste ned hele nr. 2Nr. 2 (2001)

Lederartikkel

Sølvi Linde
Emma Hjorts Museum og Dokumentasjonssenter

Oddveig Hebnes
Et helhetlig miljø - om utformingen av (det fysiske) MILJØ i et bofellesskap for døvblinde og multifunksjonshemma

Eli Stålesen
Paviljongen i Kristiansand

Thuan Le Cong
Aromaterapi som lindring for muskelsyke

 


 

Klikk for å laste ned hele nr. 3Nr. 3 (2001)

Lederartikkel

Karl Elling Ellingsen
Brukermedvirkning - noe man bare sier?

Faksimile fra Hjertebladet 1962
Dristig 4 års plan

Per Lorentzen
Partnerkompetanse: Kommunikasjon og mening er noe vi skaper sammen

Espen Ursin og Svein Lillestølen
Språk for alle?

 


 

Klikk for å laste ned hele nr. 4Nr. 4 (2001)

Lederartikkel

Sølvi Linde
SOR feiret sitt 50-års jubileum

Inger Marii Tronvoll
Forskningens forhold til den gode praksis

Ingunn Midttun og Ingeborg Solstad
Rutiner for personaloppfølging i «kap 6A-saker»

Einar Lunga og Roland Schwartz
Samfunnsnær habiliteringstjeneste

Hilde Horslien Rustad og Trine Brunvand
Fra visjon til virkelighet


Klikk for å laste ned hele nr. 5Nr. 5 (2001)

Lederartikkel

Tor Visnes
Nordisk seminar og nettverksmøte på Island

Edith Lunde
Betraktninger omkring «samtykkekompetanse i hverdagslivet» blant mennesker med utviklingshemming

Børge Holden
Har kapittel 6A redusert bruk av tvang og makt? Tilfellet Hedmark

Øivind Pedersen
Kartlegging av alternative tiltak som har muliggjort begrenset bruk av makt og tvang

Brit Olin Styve
Kvalitet i arbeidet med psykisk utviklingshemma i bufellesskap i Bergen kommune


Klikk for å laste ned hele nr. 6Nr. 6 (2001)

Lederartikkel

Aslak Syse og Ole Tom Røed
Rådet for vurdering av praksis og rettsikkerhet etter sosialtjenesteloven kapittel 6A - erfaringer etter tre års virksomhet

Oddveig Hebnes
Pedagogiske prinsipper i Miljøregler med Ole Brumm

Terje Pedersen
«Vi gjør det ute», eller «hvordan gjøre de riktige tingene i psykiatrien»?


Filene ligger i Pdf-format, og krever programmet Adobe Reader. Om du ikke har det, henter du det gratis på Adobes norske hjemmeside