Fra bruker til borger - levekår for mennesker med utviklingshemning i Norden

Nordisk Fagkonferanse i Oslo
(i samarbeid med Nordisk NettverksForum)
18. - 20. april 2002