Nr. 1 (2002)

Lederartikkel

Jim Aage Nøttestad
Psykiatrisk habilitering

Ragnhild Indset og Eva Milde Grunwald
Fra «verstingbolig» til kommunalt ressurssenter
for utfordrende atferd,
Bergsmarksetra i Asker kommune

Sølvi Linde
Omsorgslønn, et prosjekt i Notodden kommune initiert av Sosial- og Helsedepartementet

Geir Gjelstad
Satsing på teori og fag for alle ansatte

Halfdan Presthus
Naturen som læringsarena for alle?


Klikk for å laste ned hele nr. 2Nr. 2 (2002)

Lederartikkel

Karen Christensen og Even Nilssen
Livet i bofællesskab: Midtvejsrapport fra et forskningsprojekt

Hans Augustesen
Med kurs mod arbejdslivet:
Arbejdsrettet uddannelse for udviklingshæmmede
på erhvervsskole

Johans Tveit Sandvin
Meget er forskjellig, men er det utenpå? Likheter og forskjeller i tjenester og omsorg for psykisk utviklingshemmede i Sverige og Norge


Klikk for å laste ned hele nr. 3Nr. 3 (2002)

Lederartikkel

Oddveig Hebnes
Geitekillingen som ikke ville telles

Ingjerd Schou
Samfunnets stebarn - på vei mot anerkjennelse

Roald Anthun
Kvalitetsutvikling og ledelsesvilkår i PPT

Ivar Mæhle
Hjerne - atferd - psykiatri

Leif Hugo Stubrud
Psykiske lidelser hos personer med utviklingshemming


Klikk for å laste ned hele nr. 4Nr. 4 (2002)

Lederartikkel

Karl Grunevald
Hva har Norden gitt til världen?

Lillian Wiik
VAFSU - Vestsjælands Amts Faglige SpesialUddannelse

Maarit Aalto
Eds berättelse

Lene Bakke
SORs videreutdanning i psykiske lidelser og aldring hos utviklingshemmede


Klikk for å laste ned hele nr. 5Nr. 5 (2002)

Lederartikkel

Terje Olsen
Lønn for strevet? - om tilrettelagt arbeid for utviklingshemmede

Sølvi Linde
Er en konstruktiv debatt om tvang
i omsorgsarbeid mulig?

Gisle Solvoll
Erfaringer etter 12 år med spesialtransport i Norge

Maarit Aalto
Ensamhet

Nina Iversen
ISP - individuelle service planer

Marianne Smedegaard
Overgang fra skole til arbejde - vanskeligheder i processen - hensyn som må tages


Klikk for å laste ned hele nr. 6Nr. 6 (2002)

Lederartikkel

Helene Myklebustad
Inclusion International's 13.Verdenskongress
- en sammenfatning

Åse Asmyhr
Ikke alle barn er bare barn

Leif Bollingmo
Etisk forsvarlighet - lettere sagt enn gjort

Trond Bliksvær
Forskningen om funksjonshemmede og tilrettelagt bolig - ulike perspektiver på bolig

Gro Østenstad
Sosial tilpasning sett fra et humanøkologisk perspektiv


Filene ligger i Pdf-format, og krever programmet Adobe Reader. Om du ikke har det, henter du det gratis på Adobes norske hjemmeside