Nr. 1 (2003)

Lederartikkel

Karl Elling Ellingsen
Selvbestemmelse - om dette temanummeret

Karl Elling Ellingsen
Selvbestemmelse - et eksistensielt spørsmål!?

Grethe Vad
Brugerindflydelse handler om personalet!
Fem prosjekter om brugerindflydelse

Karl Grunewald
Vårdens demokrati och godmanskap

Edith Lunde
Selvbestemmelse og hverdagsliv

Bente Nygaard og John-Harald Wangen
Vi er eksperter på oss selv, sier medlemmene i rådgivningsgruppen i Bærum

Prinsipper for selvbestemmelse - med innledning av Karl Elling Ellingsen

 


 

 

Klikk for å laste ned hele nr. 2Nr. 2 (2003)

 

Lederartikkel

Inger Marii Tronvoll
Utviklingshemmedes rett til et meningsfullt
fellesskap - i eller utenfor skolen?

Per Solvang
Mongoer på offensiven?

Sølvi Linde og Inger Nordlund
«Profesjonalitet i miljøarbeid»

Johan Bruland
Prosjekt: Kvalitetsutvikling og kvalitetssikring i tjenester til utviklingshemmede

 

 


 

Klikk for å laste ned hele nr. 3Nr. 3 (2003)

 

Lederartikkel

Sølvi Linde
Fagkonferanse i Oslo 3. og 4. april 2003: Tar vi utviklingshemmede på alvor?

Tore Frost
Hva mener vi med respekt for menneskeverdet?

Tina Luther Handegård
Omsorg i ny drakt - En konsekvens av dagens tvangsregulering?


Klikk for å laste ned hele nr. 4-5Nr. 4-5 (2003)

Lederartikkel

Sølvi Linde
Fagdag 26. september i Oslo om endringer,
brudd og sorgreaksjoner i utviklingshemmedes liv:
«..... men sorgen er så trist .....»

Steinar Ekvik
De knuste drømmers rom

Tina Skudal
Kunstutdanning for mennesker med utviklingshemning

Jan Burns
Utfordrende atferd - i et kjønnsperspektiv

Tor Visnes
Trippelkongress i Roma


Klikk for å laste ned hele nr. 6Nr. 6 (2003)

Lederartikkel

Kari Høium
Fleksibilitet og kreativitet i hjelperrollen

Else-Marie Pedersen
KomSi... KomSa... (kommunikation-signaler, kommunikation-sanser)

 

Thomas Owren
Hvorfor strukturere tjenestetilbud
til mennesker med utviklingshemning eller autisme?

 

Gro Hillestad Thune
Menneskerettigheter og menneskeverd


Filene ligger i Pdf-format, og krever programmet Adobe Reader. Om du ikke har det, henter du det gratis på Adobes norske hjemmeside