Nr. 1 (2004)

Lederartikkel

Thomas Owren
Struktur og selvbestemmelse:
Tilrettelegging av tjenestetilbud til
mennesker med utviklingshemming eller autisme

Tua Öling
Demokrati och människovärde

Zoë Øiestad
Dobbel risiko - mindre synlig

Marit Hoem Kvam
Seksuelle overgrep mot barn med psykisk utviklingshemning

Einar Sand
Sorgarbeid blant mennesker med utviklingshemming

 


 

Klikk for å laste ned hele nr. 2Nr. 2 (2004)

Lederartikkel

Helene Myklebustad
Fra SOR-konferansen "Hvorfor skal vi bestemme
at andre skal bestemme selv?"

Peter Magnus
Erfaringsutveksling - konferansen "Fri tid for alle"

Gunnar Salthe
Personer med mentale handikap: Deltakere og objekter, del 1


Klikk for å laste ned hele nr. 3Nr. 3 (2004)

Lederartikkel

Thomas Owren
En helg i atferdsanalysens høyborg: NAFOs årsseminar 2004

Helge Folkestad og Mariana Andro
Brev fra Romania

Gunnar Salthe
Personer med mentale handikap: Deltakere og objekter, del 2

Bibbi Ringsby Jansson
Den lokala offentligheten - en mötesplats för socialt samspel mellan människor av skilda slag?

Sigmund Eldevik, Erik Jahr, Svein Eikeseth
Effekter av Lavintensiv Atferdsbehandling for Barn med Autisme og Mental Retardasjon


Klikk for å laste ned hele nr. 4Nr. 4 (2004)

Lederartikkel

Hans Berger og Unni Pedersen
- Hun nærmet seg pensjonsalder og vi hadde behov for å frigjøre en leilighet

Anita Tollefsen
Hvilke krav stiller praksisfeltet til vernepleiernes etiske praksis?

Inger S. Martinussen
Bistand til egen innsats eller kamp på egen grunn

Gunnar Salthe
Frihet og ansvar for personer med mentale handikap

 


 

Klikk for å laste ned hele nr. 5Nr. 5 (2004)
Lederartikkel

Sølvi Linde
Omsorgens dilemma
- vellykkede fagdager i Bergen i vår

Terje Marøy
Selfølgelig bor barna hjemme!

Gunnar Dehli
Selvbestemmelsens dilemma - individualitet og fellesskapsdimensjon

Torhild Skollevoll, Anita Elvenes og Marit Andreassen
Fra Harstad til Arkangelsk

Børge Holden
Bruk av psykotrop medikasjon blant mennesker med psykisk utviklingshemning - en undersøkelse i Hedmark

 


Klikk for å laste ned hele nr. 6Nr. 6 (2004)

Lederartikkel

Sølvi Linde
Fagdager med stor bredde: Syndromer,
atferdsforståelse, og utviklende arbeidsmiljø

Sølvi Linde
Aurora Verksted: Kunst med mennesket
i sentrum, en annerledes arbeidsplass

Helge Folkestad
Den lokale praksis i bofellesskap for utviklingshemmede

Sølvi Linde og Tor Visnes
Malopolskaprosjektet

Karen Christensen
Hverdagstvang i private rum

 


 

Filene ligger i Pdf-format, og krever programmet Adobe Reader. Om du ikke har det, henter du det gratis på Adobes norske hjemmeside