Nr. 1 (2005)

Lederartikkel

Kjartan Rødland
Med veteraner som veivisere:
Mennesker i to mannsaldre

Henning Jahn
Norge foran os

Karl Grunewald
Nordiskt samarbete och norska omsorger
med svenska ögon. En återblick.

Sølvi Linde
Trastad Gård har 50 års jubileum

Utdrag fra debatten på 80-tallet om desentralisering og nedbygging av institusjonene


Klikk for å laste ned hele nr. 2Nr. 2 (2005)

Lederartikkel

Marita Stefanussen
Refleksjon: Historien om Eva

Finn Bjarne Mjaaseth
Hvor har forventningene til
de utviklingshemmede tatt veien?

Leif S. Lysvik
Et essay om arv og ambivalens

Margunn Rommetveit
Tverrfaglig samarbeid - fagpersonenes utfordring

Karen Christensen
Omsorgsorientering

 


 

Klikk for å laste ned hele nr. 3Nr. 3 (2005)

Lederartikkel

Merete Stavang
Refleksjon: Selvbestemmelse i praksis

Thomas Owren
NAFO 2005 - Norsk Atferdsanalytisk
Forenings årsseminar på Storefjell

Kjell-Arne Dybvik
Varig tilrettelagt arbeid og brukernes nettverk

Agneta Kanold
Lagöverträdare med bristande begåvning og tvångsvård

 


 

Klikk for å laste ned hele nr. 4Nr. 4 (2005)

Lederartikkel

Jørn Kroken
Utstrakt bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning skjer, og er lite regulert av kapittel 4A. En undersøkelse fra Hedmark.

Johanne Eide og Marianne Nielsen
Erfaringer med mestringskurs
for personer med utvikingshemning

Tormod Mjaaseth
Hva er SOR?

 

Klikk for å laste ned hele nr. 5Nr. 5 (2005)

Lederartikkel

Ella Stenkjær
Refleksjon: Om å få lov til å vite at man skal dø

Reidun Jahnsen
Cerebral parese i livsløpsperspektiv

Sølvi Linde
Studietur til Romania

Helge Folkestad
Om å reise tilbake...

Stefan Lyckert
Psykoterapi med utvecklingsstörda personer - hur det kan gå till


Klikk for å leste ned hele nr. 6Nr. 6 (2005)

Lederartikkel

Bente Nilssen Owren
Refleksjon: Ole har vært på bytur i dag

Sølvi Linde
En spesiell barnehage

Tore Frost
Respekt for menneskets iboende verdighet
- hva betyr det i møte med funksjonshemmede?

Peter Magnus
Funksjonshemning i sør - et besøk på Amani Centre, Tanzania

Sølvi Linde
Tar psykiatrien utviklingshemmede på alvor?

 

 


 

Filene ligger i Pdf-format, og krever programmet Adobe Reader. Om du ikke har det, henter du det gratis på Adobes norske hjemmeside