Kurshistorikk 2006

Hverdagsliv i boliger for utviklingshemmede

Nordisk Symposium i Bergen
9. og 10. februar 2006

Arrangert av Nordisk NettverksForum for utviklingshemning - NNF i samarbeid med Nordiska samarbeidsorganet för handikappfrågor - NSHInvitasjon

Se artikler fra symposiet i SOR Rapport nr. 2 og 3, 2006


Les mer