Nr. 1 (2006)

Lederartikkel

Harald Martinsen, Trine Lise Bakken,
Sissel Berge Helverschou, Terje Nærland
Psykiske lidelser
hos mennesker med utviklingshemning

Torill Fjæran og Eli Marte Rusten
På den andre siden av bordet

Christian Aashamar og Kai Fr. Rabben
Prader Willis syndrom og aldring

 

 
 

Klikk for å laste ned hele nr. 2Nr. 2 (2006)

 

Lederartikkel

Erik Nilsen
Refleksjon: Om et par sjøstøvler
(og retten til å bestemme selv)

Helge Folkestad
"Det er ikke tilfeldig at..."

Elisabeth Olin
Uppbrott och förändring - när ungdomar med utvecklingsstörning flyttar hemifrån

 


 

Klikk for å laste ned hele nr. 3Nr. 3 (2006)

Lederartikkel

Geir Ove Eide og Thomas Owren
Refleksjon: Paul! Telefon til deg! Det er Julenissen!

Tina Luther Handegård
Omsorgskultur i endring?

Ditte Sørensen
Samtykke og medborgerskap

Hanne Tuntland
ADL i en myndiggjøringstid


Klikk for å laste ned hele nr. 4Nr. 4 (2006)

Lederartikkel

Harald Martinsen, Trine Lise Bakken,
Sissel Berge Helverschou, Terje Nærland
Psykiske lidelser hos mennesker
med utviklingshemning del 2:
De faglige utfordringene

Thomas Owren
To vårdager i Bergen
- en konferanse om sosialtjenestelovens kapittel 4A

Hanne Tuntland
ADL-trening eller ei i bofellesskap for mennesker med utviklingshemning

 


 

Klikk for å laste ned hele nr. 5Nr. 5 (2006)

Lederartikkel

Ola Narten Svendsen
Innspill: Hvordan få mest mulig ut av støttekontaktordningen?

Sølvi Linde
"Det skal være godt å være barn"

Lars Eirik Nordbotn
Flere utfordringer i hverdagen - tvang, makt og ambivalens

Odd Eirik Bergheim, Heidi Hjelle og Olaf Holm
Bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming

Jørn Kroken
Hvem kan mest om Kapittel 4A?

 


 

Klikk for å laste ned hele nr. 6Nr. 6 (2006)

Lederartikkel

Sølvi Linde
Retten til å være et helt menneske

Gunnar Salthe
Etiske modeller for målsettingsarbeidet

Anne Britt og Ole Hans Jølle
Reisebrev fra
"XIV Congreso Mundial de Inclusón Internacional"

Helge Folkestad
Den andre internasjonale kongressen for IASSID-Europa

 Filene ligger i Pdf-format, og krever programmet Adobe Reader. Om du ikke har det, henter du det gratis på Adobes norske hjemmeside