Å se og bli sett - God psykisk helse for utviklingshemmete - Økt livskvalitet - Nødvendige rammevilkår

Fagdager i Oslo
(i samarbeid med Sosial- og Helsedirektoratet)
8. - 9. januar 2007


Program