Nr. 1 (2007)

Lederartikkel

Unni Hegdal og Kirsten Thorsen
Om betydningen av arbeid, dagsenter- og aktivitets-
tilbud for mennesker med utviklingshemning

Børge Holden
Et eksempel på atferdsanalytisk behandling
av alvorlig problematferd

Thomas Owren
Refleksjon: Om grensene mellom håndledelse og dytting

Jon Ottersen
Oppfølgingsprogram. Et nytt hjelpemiddel til å skape større forutsigbarhet i tjenestetilbudet?

Stoff fra konferansen "Se og bli sett", Oslo, 8. og 9. januar 2007:

Åpning - ved Laila Dåvøy

"Flinke piker gråter ikke" - Rigmor Galtungs historie

Inge Eidsvåg
"Rør æiller verket som laga låten, ..."
- tanker om spilledåser, annerledeshet og menneskesyn


Klikk for å laste ned hele nr. 2Nr. 2 (2007)
Lederartikkel

Njål Johansen
Innspill fra praksis: Storebror ser deg!

Olav Ose Evensen
«Mange bekker små...»

Helene Myklebustad, Gro Espeseth
og Randi Tyvold Drange
«Jeg kjenner folk rundt meg - det gir meg trygghet»

Jan Utkilen
Fastlegen, et viktig kort i kabalen

Jørn Kroken
Anvendelse av «miljøregler» - et eksempel

Birgit Kirkebæk
En gjennomgang av Karl Elling Ellingsens doktoravhandling:
Lovregulert tvang og refleksiv praksis


Klikk for å laste ned hele nr. 3Nr. 3 (2007)

Lederartikkel

Njål Johansen
Refleksjoner fra praksis: I den beste hensikt

Thomas Owren
Ut over det vanliges tyranni - et faglig essay

Stoff fra fagdagene "En annerledes oppvekst"
Bergen 22. og 23. mai 2007 (referert av Bente N. Owren):

Halvdan W. Freihow: "Kjære Gabriel"

Vegard Løland Vøllestad: Funksjonshemmet - i forhold til hva?

Live Løland Vøllestad: Søskenrollen - det skal være plass til oss også!


Helene Holand
Diskriminerende trender

Ørjan Moldestad og Thomas Owren
Psykiske lidelser hos mennesker med psykisk utviklingshemning - et atferdsanalytisk skråblikk

Børge Holden
Funksjonelle analyser av atferd som inngår i psykiske lidelser


Bilde av forsiden på nr. 4Nr. 4 (2007)

Lederartikkel

Bente N. Owren
Refleksjon fra praksis: Konfirmanten

Thomas Owren
En autistisk mann, to sjøstøvler, og tre konstruksjoner av risiko - et faglig essay


Stoff fra fagdagene "En annerledes oppvekst"
Bergen 22. og 23. mai 2007, referert av Sølvi Linde og Bente N. Owren:

Per Solvang: Mellom normalitet og annerledeshet

Ingvard Wilhelmsen: «Konge i eget liv»

Anders Midsundstad og Rune Øyen: Fritid for alle

Steinar Løland og Tom Skauge: Foreldreekspertise


Ørjan Moldestad
Martin Olsson og Are Molund: Humor og underholdning

Ørjan Moldestad
Glimt fra Nafo-seminaret 2007


Bilde av forsiden på nr. 5Nr. 5 (2007)

Lederartikkel

Thomas Owren
To år med ART i Arendal

Deltagelse og aktivt liv - idealer for fall?
Høringskonferanse i Oslo, referert av Sølvi Linde

Jørn Kroken
Saksbehandlingstid ved overprøving av vedtak
ihht. kapittel 4A i sosialtjenesteloven

Ann Cecilie Hjelm
Tolkningsmuligheter i praksis - et essay om ulike former for praksis og hva som skaper sannheter


Bilde av nr. 6Nr. 6 (2007)

Lederartikkel

Sølvi Linde
Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB)

Peder Haug
Ein skule for alle, også utviklingshemma?

Ingrid Glende Jacobsen
Camphill-landsbyer i Norge - i lys av normalisering som rådende omsorgsideologi

Line Slotnes
Et godt sted å være: Mølleplassen barnehage 40 år

Jørn Kroken
Klipping av negler uten bruk av tvang


Filene ligger i Pdf-format, og krever programmet Adobe Reader. Om du ikke har det, henter du det gratis på Adobes norske hjemmeside