Kurshistorikk 2008

Kurs: Utviklingshemning og sorg

Dato: 27. november 2008
Kl: 9.00 - 15.30

Sted: Oslo, Diakonhjemmet høgskole.

Kurset er avholdt. 65 deltagere.

Les mer

Prosjekt Selvbestemmelse

Dato: 25. og 26. september 2008
Sted: Tromsø, Rica Ishavshotell

I samarbeid med Tromsø kommune og med støtte fra Fylkesmannen og Helsedirektoratet inviterer Stiftelsen SOR og Prosjekt Selvbestemmelse til Regional konferanse om selvbestemmelse for personer med utviklingshemning 25.-26. september 2008 på Rica Ishavshotel Tromsø.


Program


Les mer

Prosjekt Selvbestemmelse

Regionskonferanse - Nettverk Vest
10. og 11. april 2008
Scandic Bergen City Hotell
Bergen


Program


Les mer

Prosjekt Selvbestemmelse

Regionskonferanse - Nettverk Øst
16. og 17. april 2008
Ski


Program


Les mer

Prosjekt Selvbestemmelse

Regionskonferanse - Nettverk Sør
5. og 6. mai 2008
Kristiansand


Program


Les mer

Stiftelsen SOR i samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet - Kap. 4A - en faglig revolusjon?

Evalueringskonferanse om sosialtjenestelovens kapittel 4A
2. og 3. juni 2008
Oslo


Program


Les mer

Konferanse: Utredning og diagnostisering. Utviklingshemning, psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser

Boklanseringskonferanse.

Dato: 16. og 17. oktober 2008
Kl: 09.00 - 16.00

Sted: Oslo, Håndverkeren kurs- og konferansesenter

Les mer

Det gode samspill

Det gode samspill er et nordisk prosjekt. Prosjektet retter seg mot personer med utviklingshemming som har store hjelpebehov.

Les mer

Fra ord til handling

- om samspillet mellom ulike tjenester til mennesker med utviklingshemning og psykiske lidelser
Dag1: Fra ansvarsfordeling til ansvar
Dag2: Kompetanse og de gode eksemplene

Konferanse i Bergen
7. - 8. januar 2008


Program


Les mer

Kurs: Jeg er noe helt spesielt! Psykoedukasjon for mennesker med autisme og Asperger syndrom

Dato: 12. november 2008
Kl: 9.00 - 15.30

Sted: Oslo, Håndverkeren kurs- og konferansesenter

Kurset er avholdt. 140 deltagere.

Les mer