Nr. 1 (2008)

Lederartikkel

Anne Gro Innstrand
Innblikk i klinisk praksis:
Du har diagnosen psykisk utviklingshemmet!

Astrid Kvisvik, Anita-Marie de Caspary
og Roy-Arne Punnerud
Brobygger-Ligaen

Stoff fra konferansen "Det gode samspill" i Sandnes 12. og 13. november 2007, referert av Bente N. Owren:

Anita Gjermestad og Laila Luteberget: Det gode samspill

Mette Løvås: På jakt etter den utviklende relasjonen

Birgit Kirkebæk:
Paradigmeskifte i arbeidet med personer med stort hjelpebehov

Frode Forland: Verdier i profesjonell praksis

Bozena Hautaniemi
Känslor och meningsskapande hos gravt funktionshindrade barn

Sølvi Linde
Avanti: Et kommunikasjon - og velværetilbud for mennesker med utviklingshemning

Jarle Eknes, Unni Pedersen, Gro Kalvenes og Cecilie Gudim
Behandling av hundefobi


Klikk for å laste ned hele nr. 2Nr. 2 (2008)

Lederartikkel

Psykolog Anne Gro Innstrand
Innblikk i klinisk praksis:
Yngve forelsket seg i primærkontakten!

Stoff fra konferansen "Det gode samspill"
Referert av Bente N. Owren

Vernepleier, socialpædagog, þroskajálfar

Høgskolelektor Kari Høium:
Noen sammenhenger mellom faglighet og etikk

Stipendiat Sissel Sollied:
Veiledning og refleksjon

Førstelektor Kjell-Arne Dybvik
En faglærers bekjennelse

Stoff fra konferansen "Fra ord til handling"
Referert av Bente N. Owren og Sølvi Linde

Dr.med. Olav Linaker:
Hva er egentlig problemet?

Skuespiller Per Christiansen Ellefsen:
Kan dere ikke bare ta meg for den jeg er ...?

Overlege Ivar Mæhle:
Hvor er legespesialistene?


Klikk for å laste ned hele nr. 3Nr. 3 (2008)

Lederartikkel

Psykolog Anne Gro Innstrand
Innblikk fra klinisk praksis:
Sett navn på følelser

Stoff fra konferansen "Fra ord til handling"

Hans Olav Instefjord og Eirik Pettersen
Om å vokse opp på Nordnes
Tekst: Bente N. Owren

Helge Worren
Myndighetenes krav og forventning til tjenestene
Tekst: Sølvi Linde

Psykolog Anne Gro Innstrand
«Når vi mangler et felles språk!»
Tekst: Bente N. Owren

Psykolog Anne Gro Innstrand
«Slik kan det gjøres»
Tekst: Sølvi Linde

Tom Høysveen
Jeg ønsker at dere skal være tålmodig med oss

Stener Kvinnsland
Fra ansvarspresisering til ansvar
Tekst: Bente N. Owren

De gode eksemplene (tekst: Bente N. Owren)

John Petter Mykletun
- Samarbeid med kommunene

Bjørg Neset
- Behandlingsplan og samarbeidsavtale

Marit Hagevik, Øystein Brun, Jane M.A. Hellerud
- Om enden er god, blir alt så mye bedre!

Karl Elling Ellingsen
Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning
Tekst: Bente N. Owren

Jørn Kroken
Er det noen sammenheng mellom atferdsanalytisk orientering og bruk av tvang og makt i tjenesteyting for personer med utviklingshemning?


Bilde av nr. 4Nr. 4 (2008)

Lederartikkel

Thomas Owren
Noen betraktninger om brukerråd, empowerment og samfunnsarbeid

Stoff fra Prosjekt Selvbestemmelses regionskonferanse i Bergen 10. og 11. april 2008

Sølvi Linde
Karl Elling Ellingsen: Selvbestemmelse og brukermedvirkning
- egne og andres valg og verdier

Nina Skauge
Digitale Fortellinger

Ann Cecilie Hjelm
«Musikal» Teatergruppe fra Stryn arbeidssenter

Ann Cecilie Hjelm
Musikk i sentrum: Intervju med Merkesteinane

Steinar Nevland, Grethe Skretteberg, Knut Slåtta, Espen Ursin

Et godt hjem - en bærekraftig bolig

Inger Lamache
Personalatferd og personalopplæring

Ørjan Moldestad
Avtalestyring

Jørn Kroken
Bruk av «a-melding» - noen momenter

 


 

Stoff fra SOR Rapport legges ut på nettsiden med tre nummers forsinkelse. I venstre marg finner du informasjon om abonnement!


Bilde av nr. 5Nr. 5 (2008)

Lederartikkel

Njål Johannesen
Refleksjon fra praksis:
Om å ha rett, men ta feil

John Havellen og Roland Schwartz
«Wittgenstein og eg»
- bestemmer selv

Stoff fra evalueringskonferansen om kap. 4A, Oslo 2. og 3. juni

Bjørg Månum Andersson
Åpning av konferansen
Tekst: Bente N. Owren

Lars E Hanssen
Rettsikkerhet for utviklingshemmede?

Tina Luther Handegård
Kapittel 4a - en faglig revolusjon?
Tekst: Bente N. Owren

De som omfattes av evalueringsrapporten fra Nordlandsforskning

Nille Hvinden
«Mye å holde styr på!»
Tekst: Bente N. Owren

Terje Gundhus
Habiliteringstjenestens rolle - kompetanse på bestilling?
Tekst: Bente N. Owren

Gro Hillestad Thune
Menneskerettigheter for utviklingshemmede
Tekst: Anne Sandvik

Helen Holand og Hedvig Ekeberg
«Prøv å forstå meg!»


Bilde av nr. 6Nr. 6 (2008)

Temanummer om selvbestemmelse
Last ned hele nummeret her

Leder

Laila Luteberget
Samordningsrådets prosjekt selvbetstemmelse

Alfred Vaagsvold
Audgunn Vilhelmsen: Konsekvent kunst

Karl Elling Ellingsen
En hymne til Selvbestemmelse

Tone Merethe Strand
Jeg bestemmer selv

Kari Høium
Hjelp og støtte på brukerens premisser utfordrer den profesjonelle hjelperollen

Laila Luteberget
Individuell plan - et verktøy for samhandling

Tor Ivar Torgauten
Selvbestemmelse i forhold til tro og livssyn

Kirsten Jæger Fjetland
Astri Røthing: Om søndagstreffet og troen min

Laila Luteberget
Den vet best hvor skoen trykker

Kunstnerprofil: Ahmed Nordin

 


 

Filene ligger i Pdf-format, og krever programmet Adobe Reader. Om du ikke har det, henter du det gratis på Adobes norske hjemmeside