Kurshistorikk 2009

Boklanseringskonferanse: Utviklingshemning og habilitering - innspill i habiliteringsprosessen

Dato: 14.-15. sept. 2009
Kl: 9.00 - 16.30

Sted: Trondheim, Rica Nidelven Hotell

Avholdt

I forbindelse med SOR´s neste bokutgivelse avholdes konferanse om bokens tema i Trondheim. Dette blir en meget spennede konferanse, som dekket aktuelle tema innenfor arbeid for personer med utviklingshemning. Alle foreleserne er også bidragsytere i boken. Konferansedeltagerne får hvert sitt eksemplar av boken Utviklingshemning og habilitering. Det blir en rekke kulturelle innslag både underveis i konferansen og om ettermiddag/kveld 14. september. Konferansen arrangeres av Stiftelsen SOR i samarbeid med Habiliteringstjenesten i Sør-Trøndelag og Trondheim kommune.

Les mer

Konferanse: Forskning og praksis i habiliteringsfeltet

Dato: 4.5. og 5.5. 2009
Kl: 9.00 - 16.00

Sted: Bergen, Scandic hotell
•Hva skjer i forskningsfeltet?
•Hva kan vi bruke forskningen til?


Nytt og nyttig; opplev spennende fagkonferanse i Bergen i mai. 16 fremtredende forskere og andre fagfolk foreleser og debatterer om forskning og praksis i habiliteringsfeltet.

Les mer

Å utforske følelser. Angst- og sinnemestring ved autisme og Asperger syndrom.

Dato: 25. mars 2009
Kl: 9.00 - 15.00
Sted: Oslo, Diakonhjemmet høgskole

Jon Fauskanger Bjåstad holder kurs basert på bøkene "Å utforske følelser" - Kognitiv atferdsterapi for angstmestring / sinnemestring hos barn med Asperger syndrom, høytfungerende autisme og beslektede vansker. De to bøkene er skrevet av Dr. Tony Attwood, og oversatt og tilrettelagt til norsk av Bjåstad. Begge bøkene inngår i kursmaterialet. Bøkene er utgitt av Psykiatrisk opplysningsfond (Psykopp), og kurset arrangeres av EIR kompetanse i samarbeid med SOR og Oslo universitetssykehus, Ullevål; Regionalt fagmiljø for autisme Sør Øst.

Les mer

Selvskadingens dynamikk

Dato: 15. januar 2009
Kl: 9.00 - 15.30

Sted: Oslo, Diakonhjemmet høgskole

Kurest er avholdt. Fulltegnet. 50 deltagere + 36 studenter ved videreutdanning i psykisk helsearbeid ved Diakonhjemmet høgskole.

Kristin Ribe forteller nådeløst om egen erfaring med å kutte seg og om veien fra å uttrykke seg med arr til å kunne bruke ord. Ribe beskriver hvordan ulike møter, med psykisk helsevern og med venner, gradvis hjalp henne å få det bedre. Hun har sydd flere tusen sting etter selvpåførte skader, og har hatt 150 innleggelser på psykiatrisk avdeling.

Les mer

Kom på kurs i år - betal neste år

Mange kommuner og andre har dårlig råd for tiden, og ansatte har dermed vanskelig for å prioritere å gå på kurs. Selv om man trenger det. SOR tilbyr derfor betalingsutsettelse for alle som ønsker det, enten man jobber i kommuner eller andre steder: meld deg på våre kurs nå, og betal i januar neste år! Meld deg på ved å bruke registreringsskjemaet (informasjonen ligger under det enkelte kurs), og skriv "Betalingsutsettelse til 2010" i feltet for "kommentarer". Dersom du ønsker betalingsutsettelse. Hvis ikke får du/arbeidsgiver regningen tilsendt i år, på vanlig måte.

Les mer

Åndssvak! - sentralinstitusjonenes og utviklingshemmedes kulturhistorie

Dato: 30. september 2009
Kl: 10.00 - 15.00

Sted: Sandnes (Rogaland), Diakonhjemmet høgskole

Forfatter, vernepleier og journalist Halvor Fjermeros forteller om sentralinstitusjonenes og utviklingshemmedes kulturhistorie. Kursets innhold er knyttet til hans nyeste bok; "Åndsvak! - Et bidrag til åndssvakeomsorgens kulturhistorie. Boken inngår i kursmaterialet.

Boken som kurset tar utgangspunkt i er skrevet på basis av hans langvarige kontakt med og kjennskap til omsorgen for psykisk utviklingshemmete.

Les mer

Kommunikasjon med uvanlige barn

Dato: 20. oktober 2009
Kl: 9.00 - 15.30
Sted: Bergen, Hotel Scandic

Kurset er avholdt.

Per Lorenzen holder kurs basert på boken "Kommunikasjon med uvanlige barn", utgitt på Universitetsforalget. Boken inngår i kursmaterialet. Kursholder drøfter forutsetninger for meningsdannelse, god kommunikasjon og utvikling av språklighet hos barn med medfødte nevrologiske skader, ulike syndromer og kognitive funksjonsnedsettelser. Slike uvanlige barns utviklingsbetingelser er vanligvis blitt forstått utenfor vanlige og alminnelige utviklingsforløp, men Lorenzen ønsker å utfordre tradisjonelle faglige tilnærminger gjennom å presentere egne erfaringer og teoretiske framstillinger.

Les mer

Utviklingshemning og sorg

Dato: 19. november 2009
Kl: 9.00 - 15.30
Sted: Bergen, Scandic hotell.

Avholdt

Sissel Bøckmann holder kurs om tiltrettelegging av sorgarbeid og hvordan tjenesteytere kan hjelpe utviklingshemmede som er i sorg. Bøckmann gir en innføring i hva sorg er, hvordan utviklingshemmede sørger, og hvordan tjenesteytere kan kartlegge behov og samhandle og kommunisere med sørgende og pårørende.

Les mer

Å utforske følelser. Angst- og sinnemestring ved autisme og Asperger syndrom.

Dato: 25. september 2009
Kl: 9.00 - 15.30
Sted: Bergen, Hotel Scandic

112 påmeldte - Avholdt

Jon Fauskanger Bjåstad holder kurs basert på bøkene "Å utforske følelser" - Kognitiv atferdsterapi for angstmestring / sinnemestring hos barn med Asperger syndrom, høytfungerende autisme og beslektede vansker. De to bøkene er skrevet av Dr. Tony Attwood, og oversatt og tilrettelagt til norsk av Bjåstad. Begge bøkene inngår i kursmaterialet. Bøkene er utgitt av Psykiatrisk opplysningsfond (Psykopp), og kurset arrangeres av EIR kompetanse i samarbeid med Psykopp og SOR.

Les mer

Å utforske følelser. Angst- og sinnemestring ved autisme og Asperger syndrom.

Dato: 25. mars 2009
Kl: 9.00 - 15.00
Sted: Oslo, Diakonhjemmet høgskole

Kurset fulltegnet. Nytt kurs settes opp i Bergen til høsten.

Jon Fauskanger Bjåstad holder kurs basert på bøkene "Å utforske følelser" - Kognitiv atferdsterapi for angstmestring / sinnemestring hos barn med Asperger syndrom, høytfungerende autisme og beslektede vansker. De to bøkene er skrevet av Dr. Tony Attwood, og oversatt og tilrettelagt til norsk av Bjåstad. Begge bøkene inngår i kursmaterialet. Bøkene er utgitt av Psykiatrisk opplysningsfond (Psykopp), og kurset arrangeres av EIR kompetanse i samarbeid med SOR og Oslo universitetssykehus, Ullevål; Regionalt fagmiljø for autisme Sør Øst.

Les mer

Åndssvak! - sentralinstitusjonenes og utviklingshemmedes kulturhistorie

Dato: 31. mars 2009
Kl: 9.00 - 15.30

Sted: Oslo, Diakonhjemmet høgskole

Forfatter, vernepleier og journalist Halvor Fjermeros forteller om sentralinstitusjonenes og utviklingshemmedes kulturhistorie. Kursets innhold er knyttet til hans nyeste bok; "Åndsvak! - Et bidrag til åndssvakeomsorgens kulturhistorie. Boken inngår i kursmaterialet. Vi viser også smakebiter fra vandreutstillingen Institusjonenes historie.

Les mer