Å utforske følelser. Angst- og sinnemestring ved autisme og Asperger syndrom.

Dato: 25. september 2009
Kl: 9.00 - 15.30
Sted: Bergen, Hotel Scandic

112 påmeldte - Avholdt

Jon Fauskanger Bjåstad holder kurs basert på bøkene "Å utforske følelser" - Kognitiv atferdsterapi for angstmestring / sinnemestring hos barn med Asperger syndrom, høytfungerende autisme og beslektede vansker. De to bøkene er skrevet av Dr. Tony Attwood, og oversatt og tilrettelagt til norsk av Bjåstad. Begge bøkene inngår i kursmaterialet. Bøkene er utgitt av Psykiatrisk opplysningsfond (Psykopp), og kurset arrangeres av EIR kompetanse i samarbeid med Psykopp og SOR.

Foreleseren Jon F. Bjåstad er utdannet psykolog i Australia hvor han har fullført en klinisk doktorgrad i psykologi. Han har hatt sin kliniske praksis med Professor Tony Attwood som regnes som å være en av de fremste klinikerne internasjonalt på Asperger syndrom. Han har også jobbet klinisk med Professor Paula Barrett som er en internasjonalt anerkjent forsker og kliniker innen behandling av angst for barn og unge. Jon F. Bjåstad har tilrettelagt og oversatt to kognitiv atferdsterapeutiske programmer til norsk.

Disse er "FRIENDS" programmet (angstbehandling) og "Å utforske følelser" programmet (sinnemestring og angstmestringsprogram for klienter med Asperger syndrom/Høytfungerende autisme). Jon F. Bjåstad jobber for tiden i Angstprosjektet i Helse Vest som klinisk veileder.

Det kognitiv atferdsterapeutiske programmet "Å utforske følelser" er et strukturert program som har som mål å være interessant og vellykket i å øke kognitiv kontroll over følelser. Hvert barn vil gjennomføre aktiviteter for å utforske forskjellige følelser som å være glad, avslappet, engstelig eller sint. På slutten av hver time får barna forklart et prosjekt de skal ha til neste time. Programmet "Å utforske følelser" har blitt konstruert slik at man utforsker den mentale verdenen i et forskningsperspektiv. Det er to forskjellige utgaver av programmet "Å utforske følelser" - den ene er laget for angstmestring og den andre for sinnemestring.

Målgruppe

Programmet ble utviklet som et behandlingsprogram for angstlidelser eller sinnemestring hos barn som har Asperger syndrom, men kan også bli brukt med barn som har høytfungerende autisme og andre beslektede vansker. Man trenger ikke å være psykolog for å gjennomføre programmet. En lærer, logoped, ergoterapeut eller forelder kan også gjennomføre programmet.

Kursholders fremlegging og eksempler er knyttet til barn med autisme som ikke har utviklingshemning, men kurset har likefullt overføringsverdi også for barn og voksne med lettere grad av utviklingshemning og autisme.

Målgruppen er både fagpersoner og foreldre til personer med autisme.