Utviklingshemning og sorg

Dato: 19. november 2009
Kl: 9.00 - 15.30
Sted: Bergen, Scandic hotell.

Avholdt

Sissel Bøckmann holder kurs om tiltrettelegging av sorgarbeid og hvordan tjenesteytere kan hjelpe utviklingshemmede som er i sorg. Bøckmann gir en innføring i hva sorg er, hvordan utviklingshemmede sørger, og hvordan tjenesteytere kan kartlegge behov og samhandle og kommunisere med sørgende og pårørende.
Hun tar for seg ulike aspekter ved sorg, blant annet hvordan kulturell bakgrunn kan påvirke sorgen, at menn og kvinner gjerne sørger på forskjellige måter, samt at makt og kommunikasjon er sentrale temaer når sorgarbeid skal tilrettelegges.
 
Kursinnholdet er knyttet til hennes bok Utviklingshemning og sorg, som kom ut på Cappelen.
 
Sissel Bøckman er cand.san.og høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold.
 
Målgruppe: Alle som arbeider for personer med utviklingshemning, samt pårørende og andre engasjerte personer.
 
Last ned informasjon om kurset her