Kommunikasjon med uvanlige barn

Dato: 20. oktober 2009
Kl: 9.00 - 15.30
Sted: Bergen, Hotel Scandic

Kurset er avholdt.

Per Lorenzen holder kurs basert på boken "Kommunikasjon med uvanlige barn", utgitt på Universitetsforalget. Boken inngår i kursmaterialet. Kursholder drøfter forutsetninger for meningsdannelse, god kommunikasjon og utvikling av språklighet hos barn med medfødte nevrologiske skader, ulike syndromer og kognitive funksjonsnedsettelser. Slike uvanlige barns utviklingsbetingelser er vanligvis blitt forstått utenfor vanlige og alminnelige utviklingsforløp, men Lorenzen ønsker å utfordre tradisjonelle faglige tilnærminger gjennom å presentere egne erfaringer og teoretiske framstillinger.
Hva skal til for å fremme uvanlige barns utvikling innenfor vanlige sosiale og relasjonelle rammer? Hvis man forstår slike barns forutsetninger for kommunikasjon og mulighet for språklighet i lys av vanlige barns utviklingsforløp, hva betyr dette for den spesialpedagogiske tilnærmingen og metodikken? På kurset beskriver han hvilken forståelse av kommunikasjon og språk som bør ligge til grunn for den spesialpedagogiske innsatsen overfor barn som i utgangspunktet framstår som kommunikasjonssvake. I tillegg presenteres mange sentrale temaer innen den nyere spedbarnsforskningen, og det drøftes hvordan denne kunnskapen bør være med på å utforme den pedagogiske relasjonen. Det faglige perspektivet er nært knyttet opp både mot nyere dynamisk utviklingspsykologi og dialogisk språkfilosofi. Per Lorentzen, f. 1954, er utdannet psykolog og ansatt ved Avdeling for samfunnsfag, barnevernpedagogutdanningen, Høgskolen i Oslo. Har tidligere publisert flere fagbøker om forutsetninger for kommunikasjon og språklighet hos barn og voksne med funksjonsnedsettelser. Han har også arbeidet ved Avdeling for voksenhabilitering ved Ullevål universitetssykehus.