Åndssvak! - sentralinstitusjonenes og utviklingshemmedes kulturhistorie

Dato: 30. september 2009
Kl: 10.00 - 15.00

Sted: Sandnes (Rogaland), Diakonhjemmet høgskole

Forfatter, vernepleier og journalist Halvor Fjermeros forteller om sentralinstitusjonenes og utviklingshemmedes kulturhistorie. Kursets innhold er knyttet til hans nyeste bok; "Åndsvak! - Et bidrag til åndssvakeomsorgens kulturhistorie. Boken inngår i kursmaterialet.

Boken som kurset tar utgangspunkt i er skrevet på basis av hans langvarige kontakt med og kjennskap til omsorgen for psykisk utviklingshemmete.

«... Jeg har møtt mennesker som har levd i de barske bakgatene i etterkrigstidas Oslo og har endt opp i elendighet og ydmykelse i en trygdebolig i Mandal eller et bo- og behandlingssenter i Bærum, eller som har karret seg på land og skaffet seg et anstendig liv i Helsinki eller Fredrikstad. ... Mine vandringer har også gått innom skjønnlitteraturen. Jeg har ofte blitt slått av hvor parallelle historier som fortelles av virkelighetens romanfigurer og av skjønnlitteraturens. Og det lar seg ikke gjøre å behandle den kulturhistorien som er knyttet til åndssvakeomsorgen, uten å gå dypere inn i det forrige århundrets dystreste kapittel, nemlig rasehygienen, særlig slik den ble satt i system av den tyske nazismen og Det tredje rike. Hitlers holocaust mot de utviklingshemmete og handikappete ligger et stykke unna den norske virkeligheten, men kanskje likevel nærmere enn vi liker.

Men først og fremst handler boken og kurset om menneskene som befolker denne historien. Det er dette folket som er historien. Det er beretningene til dem som var innom eller levde hele liv på institusjonene, som er bokens og kursets kjøtt og blod. Og der den menneskelige hukommelse kommer til kort, tar arkivene, folketellingene, avisklippene, folkeminnet og litteraturen over og supplerer kunnskapen.»

Kurset er aktuellt for alle samfunnsengasjerte personer, både de som har interesse for og kanskje erfaring fra denne delen av norsk institusjonsvesen, og de som har kommet til senere med sitt engasjement overfor denne gruppen. Dette er et lærerikt og tankevekkende kurs som både pårørende og ansatte vil finne tankevekkende og lærerikt.

Om foreleser: Harald Fjermeros (1951). har vært journalist i Klassekampen gjennom en årrekke, og er i dag kulturarbeider ved Bredalsholmen Dokk- og fartøyvernsenter i Kristiansand. Fjermeros er utdannet vernepleier, og har tidligere skrevet boken "Om hundrede år er allting glemt" i anledning Emma Hjorts hjems 100-års dag, en institusjon hvor foreleseren selv arbeidet på 1970-tallet.

Kurset foregår på Diakonhjemmet høgskole i Sandnes, like utenfor Stavanger.