Konferanse: Forskning og praksis i habiliteringsfeltet

Dato: 4.5. og 5.5. 2009
Kl: 9.00 - 16.00

Sted: Bergen, Scandic hotell
•Hva skjer i forskningsfeltet?
•Hva kan vi bruke forskningen til?


Nytt og nyttig; opplev spennende fagkonferanse i Bergen i mai. 16 fremtredende forskere og andre fagfolk foreleser og debatterer om forskning og praksis i habiliteringsfeltet.