Boklanseringskonferanse: Utviklingshemning og habilitering - innspill i habiliteringsprosessen

Dato: 14.-15. sept. 2009
Kl: 9.00 - 16.30

Sted: Trondheim, Rica Nidelven Hotell

Avholdt

I forbindelse med SOR´s neste bokutgivelse avholdes konferanse om bokens tema i Trondheim. Dette blir en meget spennede konferanse, som dekket aktuelle tema innenfor arbeid for personer med utviklingshemning. Alle foreleserne er også bidragsytere i boken. Konferansedeltagerne får hvert sitt eksemplar av boken Utviklingshemning og habilitering. Det blir en rekke kulturelle innslag både underveis i konferansen og om ettermiddag/kveld 14. september. Konferansen arrangeres av Stiftelsen SOR i samarbeid med Habiliteringstjenesten i Sør-Trøndelag og Trondheim kommune.
Last ned hele programmet i pdf format her

Boken som konferansen knyttes opp mot utgis på Universitetsforlaget. Den utkommer til våren. Redaktører er Jarle Eknes og Jon Løkke.