2009

Nr. 1 (2009)

Forside

Leder v/ Sølvi Linde

Tormod Mjaaseth
Skal det settes en pris på verdighet!

Thomas Owren
Alan Twelvetrees, Community Work - og Helga

Inger Helen Midtgård
Når aktivitet vert avlasting - aktivitetsbasert avlasting

Ørjan Moldestad
Gull verdt - en bokomtale

Jørn Kroken
Kapittel 4A, andre løsninger og atferdsanalyse - et eksempel

Rigmor Haugestad Kråkenes
Massasje innen det spesialpedagogiske feltet, læringsfremmende tiltak eller terapi?

Margun Rommetveit
Pasientrettigheter med bismak

Om fotografen Sidsel Andersen

_____________________________

Nr. 2 (2009)

Forside

Sølvi Linde
Leder

Tormod Mjaaseth
Nytt fra sekretariatet

Sølvi Linde
Brukerundersøøkelse i Bergen kommune

Gunnar Vold Hansen og Kjell-Arne Dybvik
Betydningen av arbeid for funksjonshemmedes tilfredshet med deres dagligliv i forhold til andre livsområder.

2 av vinnerne av SORs tegne og malekonkurranse 2009

Sølvi Linde
Levekårskonferansen 26. februar 2009 - funksjonshemning og ulikhet

Jørn Kroken
Er regulering av tilgang til egne eiendeler tvang og makt i følge sosialtjeneselivens kapittel 4A?

Ann Cecilie Hjelm
Tellus - ny norsk tv-kanal for og med utviklingshemmede

_____________________________

Nr 3 (2009)

Helge Folkestad og Lone Folkestad
The Sociology of Acceptance: Det må ha vært noe siden jeg sørger sånn

Sølvi Linde
Arbeidsmiljø og rettssikkerhet for utviklingshemmede i skjermede virksomheter

Eirik Tollefsen
Pædagogik i fingerspidserne - berøringens betydning i arbeidet med udviklingshæmmede

Jørn Kroken
Bokanmeldelse: Utfordrende atferd og utviklingshemning, av Børge Holden

Rigmor Kråkenes
Bokanmeldelse: Berøring og dens betydning, av Eirik Tollefsen og Hanne Borup

Jørn Kroken
Bruk av "a-melding" - noen momenter

Tegne og malekonkurransen

Tor Visnes
Gunnar Brekke til minne

Omslag

Sølvi Linde
Leder

_____________________________

Nr 5 (2009)

Sølvi Linde
Leder

Ellen Lange og Olav Hamran
Uhørte stemmer og glemte steder - fortellinger fra utviklingshemmedes historie

Linda Schade
Gutta i 116

Marte Wexelsen Goksøyr
Jeg ble integrert i barnehagen. De andre begynte

Rune Larsson, Harald Kjeldsberg, Ingvild Hafstad Villard og Ingjerd Olstad
Min historie

Georg Gjedde
Vår lille Trygve

Simone Romy Rossner
Outsider Art

Grete Eilertsen
Institusjonshistorien på 32 år - om et liv på Vestlandsheimen

Jens Petter Gitlesen
Er institusjonene virkelig borte?

Institusjonshverdagen i bilder. Smakebiter fra utstillingen Uhørte stemmer og glemte steder.

Omslag

_____________________________

Nr 6 (2009)

Sølvi Linde
Leder

Tormod Mjaaseth
E-læringskurs for personer med utviklingshemning

Stine Skorpen og Astrid Edland
Helsesjekk for utviklingshemmede

Maud Deckmar
Trygghet eller Utveckling?

Jarle Eknes
Intervju med Erik Søndenaa

Peter Magnus
Barnehjemmet ved hotellet

Tore Frost
Norsk helse- og sosialarbeid i fortid og nåtid

Forside

Omslag

Hele nummer 6 2009


Stoff fra SOR Rapport legges ut på nettsiden med tre nummers forsinkelse. I venstre marg finner du informasjon om abonnement!


Filene ligger i Pdf-format, og krever programmet Adobe Reader. Om du ikke har det, henter du det gratis på Adobes norske hjemmeside