Kurshistorikk 2010

Arbeidstidsordninger i helse- og omsorgssektoren

Dato: 4. - 5. november 2010
Kl: 9.00 - 17.00
Sted: Bergen, Scandic Bergen City Hotel

Avholdt - 480 deltagere

Kan brukernes behov, arbeidstakernes rettigheter og arbeidsgivers krav forenes?

Bli med på denne viktige fagkonferansen. En rekke dyktige forelesere bidrar til økt kunnskap om hvordan arbeidstidsordninger påvirker kvalitet. Trond-Viggo Torgersen deltar som foreleser/kåsør på dagtid. Når kvelden kommer byr han på storartet underholdning sammen med musikalske venner.

Last ned programmet i PDF-fil her


Les mer

Konferanse: Samhandlingsreformen - også for funksjonshemmede? Konsekvenser og muligheter for funksjonshemmede med habiliteringsbehov

Dato: 8. og 9. februar 2010
Kl: 9.00 - 15.30
Sted: Oslo Kongressenter, Folkets hus.

SOR og NFU arrangerer konferanse om samhandlings-reformen. Tittelen er "Samhandlings-reformen, også for funksjonshemmede? Konsekvenser og muligheter for funksjonshemmede med habiliteringsbehov". Regjeringen vil, gjennom samhandlingsreformen, søke å sikre en framtidig helse- og omsorgstjeneste som både svarer på personenes behov for koordinerte tjenester, og som også svarer på de store samfunnsøkonomiske utfordringene. Konferansen belyser behov, utfordringer og muligheter for personer med utviklingshemning og tilsvarende habiliteringsbehov.

Les mer

Konferanse om mestring av sinne, frustrasjon og fortvilelse

Avholdt - 300 deltagere

Dato: 8. - 9. april 2010
Kl: 9.00 - 16.30
Sted: Bergen, Scandic Bergen City Hotel

Konferanse om "Mestring av sinne, frustrasjon og fortvilelse - Håndtering av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning". Konferansen er praktisk rettet, og aktuell for alle som arbeider for personer med utviklingshemning. Fagfolk fra Norge, Danmark og Storbritannia gjør rede for sammenhenger og metoder for å forebygge og håndtere forhold knyttet til sinne hos personer med utviklingshemning. Blant annet vil to systemer / tilnærminger bli presentert: ART og Studio III.

Les mer

Nordisk konferanse: Fra psykisk lidelse til psykisk sundhet - fokus på mennesker med utviklingshemning

Dato: 6-8 mai 2010

Sted: Århus, Danmark

Konferansen vil ta utgangspunkt i håpet. I behandling, forebygging og løsning. Vi vil fokusere på kommunikasjon, relasjoner og kontakt. Vi vil berøre etikk, medbestemmelse og menneskerettigheter. Vi vil vise hvor vi er i dag, og hvor vi er på vei, når det gjelder psykiske lidelser hos personer med utviklingshemning.

Les mer