2010

Rapport nr 1 2010

Omslag side 1

Sølvi Linde
Leder

Stein Ketil Sauarlia
Helsemessige utfordringer ved rusproblemer hos mennesker med psykisk utviklingshemning og andre lærevansker.

Jarle Eknes
Mangfold og muligheter - innsats og omsorg for personer med utviklingshemning. E-læringskurs i regi av SOR .

Terje Erlandsen og Sølvi Linde
Seminar med Beth Barol 19.10.09. Tema: Utfordrende atferd. Kursarrangør: Virksomheten Helgeseter.

Bente N. Owren
Å bli voksen med en .

Ingrid Karine Prøis
Barn med utviklingshemning under barnevernets omsorg. Hvordan tilrettelegges det for god livskvalitet i langsiktie omsorgstiltak.

Tormod Mjaaseth
Opplæring for å forebygge og takle utfordrende atferd - Studio III til Norge

Rapport nr 3 2010

Sølvi Linde
Leder nr 03/10

Jarle Eknes
Alternative arbeidstidsordninger

Geir Lahnstein
Bokomtale: Forståelse i miljøterapi

Thomas Owren
Studio III: Håndtering av utfordrende atferd gjennom lavaktiveringstilnærminger

Heidi Hjelle, Kari Torvik og Olaf Holm
Hvem får tjenester fra voksenhabiliteringstjenesten? En studie av alle aktive saker fra 2004 til 2010

Sølvi Linde
ART (Aggression Replacement Training) - trening for etablering av sosial kompetanse som et virkemiddel for reduksjon av utfordrende atferd. Forebyggende og behandlende tiltak av atferdsproblemer hos personer med utviklingshemning.

Ørjan Moldestad
Bedring av sosial kompetanse ved bruk av ART. Anvendelsesområder, begrensninger og muligheter.

Sølvi Linde
Hva er sinne? Årsaker og funksjon.

Anne Sandvik
Prosjekt "Skolevei"

Rapport nr 4 2010

Sølvi Linde
Leder

Jarle Eknes
Dagbladets engasjement for utviklingshemmedes rettssikkerhet

Bokomtaler

Børge Holden
Kapittel 4A i sosialtjenesteloven: Sterke og svake sider ved rundskrivets krav om andre løysningar

Pressemelding om ISO sertifisering Psykiatrisk avdeling for personer med utviklingshemning og autisme

Bente Owren
Faglige og ufaglige feller. Strategier som virker mot sin hensikt

Bente Owren
Der skoen trykker. Utfordringer og muligheter i kommunehelsetjenestene

Kirsti Buseth og Sølvi Linde
Inn på tunet i Trondheim

Rapport nr 5 2010

Sølvi Linde
Leder nr 5 2010

Jarle Eknes
Fokus på personer med multifunksjonshemning

Kristin Andersen Soldal
Ildsjeler får skreddersydd utdanning. Erfaringer fra videreutdanning for fagfolk som tilrettelegger for fritid og deltagelse for alle

Jarle Eknes
Bokomtale: Diettbehandling med lite protein

Ørjan Moldestad
Nordisk konferanse: Fra psykisk lidelse til psykisk sunnhet

Rosa Carrasco, Edna Pettersen, Rasmus Gyltnes, Elin Johansen, Aina Instanses
Teater som metode for å iscenesette hverdagssituasjoner

Sølvi Linde
Landsturnering i Bergen

Rapport nr 6

Sølvi Linde
Leder - om arbeidstidsordningene i helse- og sosialsektoren

Jarle Eknes
Boligfrihet for alle

Rigmor Skåholt
FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Halvor Fjermeros
Statsråd Auduns permanente reform

Dag Balavoine
Peer for alle 2011

Anne Milde Thorbjørnsen
Samarbeid om etisk kompetanseheving

Sølvi Linde
Deltagelse og tilhørighet

Sølvi Linde
Utviklingshemning og tros- og livssynsutøvelse

Anne-Birthe Haukeland
Det gode liv - en drøm som gikk i oppfyllelse!