Kurshistorikk 2011

Likhet for loven? Om rettssikkerhet for utviklingshemmede

Dato: 24.10. og 25.10. 2011 AVHOLDT MED NESTEN 400 DELTAGERE
Kl: 9.00 - 16.00
Sted: Bergen, Scandic Bergen City (Salem konferansesenter)
Målgruppe: Fagfolk, ledere, politikere, brukere og andre som er engasjert i gode levekår for personer med utviklingshemning

I media finner vi hyppige beskrivelser av saker som viser at utviklingshemmedes rettssikerhet blir krenket. På denne konferansen møter du forelesere som forteller om svakheter, krenkelser og grov svikt, men du får også høre om mer hverdagslige utfordringer knyttet til rettigheter. Vi ser nærmere på dillemma tjenesteytere møter i hjelperollen, og vi lar oss inspirere til å se nye muligheter og gode løsninger.

Les mer

Habilitering for fremtiden! Konferanse om habilitering av barn og unge

Dato: 14. og 15. november 2011
Kl: 9.00 - 16.00
Sted: Oslo, Folkets hus (Oslo kongressenter)
Målgruppe: Fagpersoner, ledere, brukere, familiemedlemmer og andre som er engasjert i habilitering av barn og unge.
Avholdt med 260 deltagere.
Dag 1: Utvikling, brukermedvirkning og selvstendighet hos barn og unge med funksjonsvansker
Dag 2: Myter, trender, muligheter og evidensbaserte anbefalinger

Last ned programmet her


Les mer

En ny hverdag. Om selvbestemmelse, utvikling og mestring 20 år etter HVPU-reformen

Dato: 31.3. og 1.4. 2011 AVHOLDT
Kl: 9.00 - 17.00
Sted: Oslo, Folkets hus (Oslo kongressenter)
Målgruppe: Brukere, fagfolk, ledere, politikere og alle andre som er engasjert i gode levekår for personer med utviklingshemning
660 påmeldte HELT fullt!

Vi tar et lite tilbakeblikk, ser litt på hvor vi er men retter først og fremst blikket fremover. Hvilke mål setter vi oss for fremtiden, og hvordan kan vi nå disse målene? Statsråd Audun Lysbakken åpner konferansen, Ole Paus deler tanker og musikk med oss før og etter middagen, og en ekspertgruppe på seks personer med utviklingshemning svarer på hva de mener er viktig fremover. I tillegg legger en rekke politikere, fagpersoner og foreldrerepresentanter frem sine tanker om dette.

Last ned programmet her


Les mer

Multifunksjonshemning - Livsutfoldelse og læring

Kurset avholdt med 167 deltagere
Dato: 21. januar 2011 Kl: 9.00 - 15.10
Sted: Oslo, Håndverkeren
Målgruppe: Alle som er engasjert i barn og voksne med omfattende funksjonsnedsettelser.


Ny bok: På kurset lanseres ny bok om innsats for personer med multifunksjonshemning. Det vil si personer med store hjelpebehov knyttet til dyp utviklingshemning, progredierende lidelser eller ervervede skader. Boken utgis på Universitetsforlaget. Alle kursdeltagerne får boken utdelt som del av kursmaterialet, uten ekstra kostnader.

Les mer