2011

Rapport nr 1 2011

Førstesiden

Sølvi Linde
Leder

Halvor Fjermeros
Ny turnus kan være bra, men må ikke bli normen. Intervju med Rigmor Hogstad om nye arbeidstidsordninger

Sølvi Linde
Hvorfor prøve ut nye arbeidstidsordninger, og hvordan gå frem for å lykkes

Sølvi Linde
Tilpasset turnus = lavere sykefravær - lavere kostnader - flere fagfolk - bedre tjenester

Sølvi Linde
Tilpasset turnus = redusert medikamentbruk -færre reinnleggelser - bedre samhandling

Bente Owren
Gi oss et liv!

Sølvi Linde
Vi vil, men får vi det til?

Gudrun Håheim, Hilde Merete Ask, Kjell-Eivind Granbakk, Elisabeth H. Botnen, Eskil Haglund Pedersen, Ann Elisabeth Eriksen, Helene Myklebustad og Merete Stavang
Prosjekt kreativitet og skaperglede: Når vi møtes et annet sted enn i ordflommen

Jarle Eknes
Nye kompetansemuligheter

Rapport nr 2 2011

Førstesiden

Sølvi Linde
Leder

Sølvi Linde
Nest-Sotra United - mer enn et fotballag

Thomas Owren
Nevrodiversitet nå! Autistiske personer krever respekt for sin annerledeshet

Sølvi Linde
Lansering av e-læringsprogrammet "Mangfold og muligheter"

Helene Myklebustad
Raseres tilbudet til personer med døvblindhet i forbindelse med samordning av sjeldenfeltet?

Espen Ursin og Knut Slåtta
Trivsel, hygge og fritid

Sølvi Linde
Familien som ressurs

Jarle Eknes
Mangfold og muligheter -om e-læringskurs for alle som jobber for utviklingshemmede

Sølvi Linde
Et godt Hjem

Jarle Eknes
60 år og like blid

 

Rapport nr 3 2011

Førstesiden

Sølvi Linde
Leder

Jarle Eknes
Mangfold og miuligheter -15 studiepoeng

Bernt Fjordheim
Frå vernepleiar til leiar

Anne Gro Innstrand
Så godt! Årets best tilrettelagte bok, 2011

Kari Fasting
Kognitiv terapi ved lettere utviklingshemning

Sølvi Linde
Innfridde mål eller brutte visjoner?

Sølvi Linde
Mennesker med utviklingshemning skal heller ikke diskrimineres

Jarle Eknes
Utvikling i revers

 

 

Rapport nr 4 2011

Omslag s.1

Sølvi Linde
Leder

Sølvi Linde
Special Olympics

Bjørn Roar Vagle, Børge Holden og Nils-Øyvind Offernes
En studie av sammenhengen mellom utdanningsnivå og bruk av tvang overfor tjenestemottakere med psykisk utviklingshemning

Sølvi Linde (& Camilla Kvalheim)
Senkveld fra Tertnesflaten

Johans Sandvin
Er premissene og rammevilkårene i dag forskjellige sammenlignet med for 20 år siden?

Sølvi Linde (& Karl Elling Ellingsen)
Hvilken kompetanse har vi, hva trenger vi og hvordan møter vi behovene?

Jarle Eknes
Hurra for Tormod

 

Rapport nr 5 2011

Omslag

Sølvi Linde
Leder

Heidi Aabrekk
Språkleken bravo -et kommunikasjonshjelpemiddel

Sølvi Linde
Kompetansesatsing i Karmøy kommune

Sølvi Linde
Tenk stort!

Sølvi Linde
Tenk smått -og tenk selv

Trude Stenhammer
Low Arousal kurs for foreldre og pårørende -med Linda Woodcock

Leif Arne Økland
Korleis skapa rom for gudstenestedeltaking for alle

Trude Stenhammer
Identifisering av psykiske problemer hos personer med utviklingshemning -første PAS-ADD kurs i Norge

Jarle Eknes
Utviklingshemmede på anbud

 

Rapport nr 6 2011

I Forside

Sølvi Linde
I Leder

Jarle Eknes
I -Utviklingshemmede på den politiske dagsorden

Jarle Eknes
I Skal vi velge livet.pdf Bokanmeldelse, Kai Zahls bok

Rigmor Skålholt
I Hvor blir det av ratifiseringen? FN-konvensjonen om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne

Kaja Skatvedt
I Ansvar for å si i fra

Renate Furre
I Paneldebatt Likhet for loven -rettssikkerhet for personer med utviklingshemning

Kaja Skatvedt
I Hvis du ikke gjør noe. hvem vil?

Renate Furre
I Ressurssvak og rettsløs

Erna Solberg
I Et Samfunn der alle er like for loven

Ann Cecilie Hjelm
I SOR snakker med Bernt Barstad

Marie Arstein Lykka
I Fjellheimen Leirskole