Kurshistorikk 2012

En tid for alt?

Arbeidstidsordninger på brukernes og arbeidstagernes premisser.

Konferanse i Oslo 1. og 2. november 2012.

Gjennomført med 470 deltagere.

Les mer

Ikke enkelt når det er dobbelt -2

Ikke enkelt når det er dobbelt. Om psykiske lidelser hos utviklingshemmede

Konferanse i Bergen 3. og 4. mai 2012

Avholdt med 450 deltagere

Les mer

Ikke-konfronterende atferdshåndtering-2

Teori og forskning om low arousal tilnærming.

Studio III Low arousal gir opplæring i ikke-konfronterende atferdshåndtering. Tilnærmingen er innført i 12 land. Med god grunn. Nå står Norge for tur, og grunnleggeren Andrew McDonnell holder to-dagers kurs i Oslo med vekt på teori- og forskningsgrunnlaget for tilnærmingen.

23. -24. april 2012, Oslo.

Avholdt med 50 deltagere

Les mer