Når man abonnerer på tidsskriftet SOR Rapport får man det rykende ferskt tilsendt i posten.

Artiklene blir etter hvert publisert på nettet, men det legges ut med inntil et års forsinkelse. Det lønner seg derfor å abonnere på tidsskriftet

 

Nr 1. 2012
 

I Forside

Sølvi Linde
I Leder -Mageleie er farlig!

I Et ps av Finn Bjørn Tønder

Trine J. I. Aastvedt
I Bruk av tvang og makt -bokanmeldelse- Jørn Kroken

Sølvi Linde
I Er jeg ungdom eller har jeg Down syndrom -personlighetstrekk, selvfølelse og vilje til å mestre eget liv. Caroline Tidemand-Andersen

Hans Hallerfors
I Er personer med intellektuelle funkjonshindringer mer spontane og glad enn andre?

Jarle Eknes
I Folkehøgskoler -også for personer med utviklingshemning

Jarle Eknes
I Jakten på det perfekte barn

Renate Furre Henriksen Sandvær
I Livet og andre farer -Ingvard Wilhelmsen

Sølvi Linde
I Mennesker er ikke alltid det de ser ut som -Svein Øverland

Sølvi Linde
I Retten til å gjøre dårlige valg -Selvbestemmelse, verrdighet og omsorgsansvar. Jan Fridthjof Bernt

Riitta Hellman
I Sosiale medier for noen eller for alle

Hans Hallerfors
I Det rakker inte med sunt fornuft

 

Nr 2. 2012

Nr 3. 2012


Sølvi Linde
I Ingenting om dem uten dem

Jarle Eknes
I Tom Høisveen i sorg og glede

Karianne Moen
I Glassvegg

Anne Jorunn Økland
I Ingen forsto oss - ingen hørte på oss

Ann Cecilie Hjelm
I Rapport spiser lunsj med Anne Jorunn Økland - nr 3 2012.pdf

Sølvi Linde
I Miljøteraputiske muligheter ved angst

Ann Cecilie Hjelm
I Fargerik Volleyballturnering i Vestlandshallen

Ann Cecilie Hjelm
I Litt kaffe kanskje

Cato Brunvald Ellingsen
I Barnevernet -for alle

Renate Furre Henriksen Sandar
I Hva er sykdom

 

Nr. 4 2012

Sølvi Linde
I Økt fleksibilitet i valg av arbeidstidsordninger

Birte Gjerde Haugervåg
I Hordviktunet borettslag

Cecilie Storm
I Kan en profesjonell yrkesutøver være Facebook-venn med en bruker

Sølvi Linde
I Himmeljegerne

Trine Lise Bakken
I Utviklingshemning og psykose miljøbehandling

Kjetil Mydland
I Reduksjon av tid brukt på nekting

Trine Lise Bakken
I Sor-prisen

Frode Vika
I Følgepersoner på dagsenter

Jarle Eknes
I Økt fleksibilitet i valg av arbeidstidsordninger

 

NR. 5 2012

Sølvi Linde
I Leder
 
Bernt Berntsen
I Utviklingshemmede og pornografi
 
Anita Tvedt, Marta Helland
I Utviklingshemmede og seksualitet
 
Cato Brunvand Ellingsen
I En nyansert arbeidsdebatt -Ja takk
 
Overlege Ivar Mæhle
I Rett eller slett medikamentell behandling
 
Sølvi Linde
I Fang drømmen
 
Sølvi Linde
I Friskvernsentralen -helsefremmende og forebyggende arbeid
 
I Studie om helse-ernæring-bomiljø
 
Bjørn Roar Vagle
I Brukermedvirkning i forbindelse med vedtak om bruk av tvang
 
 
 

NR. 6 2012

Sølvi Linde
I Leder

Cecilie Storm
I Finnes det et godt tidspunkt å bryte en profesjonell relasjon på

Cato Brunvand Ellingsen
I De hemmelige tjenestene

Hege Hansen
I Kommunal tilsynsordning -en barriere mot urett

Sølvi Dahle
I Retten til tro- og livssynsutøvelse

Trine Lise Bakken, Heidi Sageng
I Spesialisert psykiatrisk døgnbehandling for personer med utviklingshemning

Oscar Aaslund Hovin
I Bak boligens lukkede dører

Andrew McDonnell, Regine anker, Trude Stenhammer
I Forståelse og synspunkter på håndtering av alvorlig selvskadende atferd

Vigdis Dyrkolbotn, Monica Damm Tollefsen, Marte Hilleren Ulrikke Olsen
I Kreativitet og skaprglede

Tormod Mjaaseth
I Solgården-en begeistrende 40-åring

Jarle Eknes
I Hvor mange kan bo sammen?