NR. 1, 2013

Gro Marit Rødevand
I Leder

Dan Schimmel
I Prosjekt KLAP i Danmark

Heidi Ekran
I Landets første opplæringskontor i vår bransje

Bjørn Gudbjørgsrud
I Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming

Randi Nermo Leer
I Ny jobb!

Gro Marit Rødevand
I Doorways

Stian Reinertsen
I Arbeid og utviklingshemming

Jens Petter Gitlesen
I Arbeid yrkesopplæring og politikk

Jarle Eknes
I Arbeid og livskvalitet


NR. 2, 2013

Sølvi Linde
I Alternative arbeidstids-ordninger, ennå en gang

Kjell Grinden
I Morodalsfestivalen

Sølvi Linde
I Ansvar for et godt og anstendig arbeidsliv

Sølvi Linde
I Evaluering av langturnus

Sølvi Linde
I Erfaringer, lokale prosesser, lokal forankring og lokalt handlingsrom

Inger Nordlund, Fred Tore Henriksen
I Nye veier i kompetanseutvikling

Cato Brunvand Ellingsen
I Heia de vanskelige pårørende

Terje Krohn
I Relasjoner og sånn

Jarle Eknes
I Landsbyliv for personer med utviklingshemming

NR. 3, 2013

Sølvi Linde
I Leder

Ann Cecilie Hjelm
I De lange relasjonene

André Paulsberg
I Organisering av miljøbehandling rundt en person med moderat psykisk utviklingshemning og udifferensiert schizofreni

Linda L. M. Martinsen
I Å være foreldre til et utviklingshemmet barn – tilbakeblikk på erfaringer

Erik Søndenaa, Jan Terje Skogstad, Asbjørn Strømmen, Kåre Nonstad
I Vurdering og håndtering av risiko hos personer med utviklingshemning

Sigbjørn Ramsvik
I En kan da ikke bare slå…

Trine Lise Bakken, Heidi Sageng
I Spesialisert psykiatrisk døgnbehandling for personer med utviklingshemning – den kliniske hverdagen

Kjetil Mydland
I Effektiv langtidsbehandling av utfordrende atferd ved hjelp av passive atferdsanalytiske metoder

NR. 4, 2013

Sølvi Linde
I Leder

Anne Katrine Folkman, Anita Gjermestad, Laila Luteberget
I Innsyn i et stort og samlokalisert bofellesskap for utviklingshemmede

Anne Gro Innstrand og Håvard
I Ninjakoll

Bente Margrete Lie
I Et dilemma mellom selvbestemmelse og omsorg

Ann Cecilie Hjelm
I Alle kan! Om å gjøre tvil til skamme på en russisk fregatt

Thomas Owren
I Rupert og brannstiftingen – glimt fra en risikovurdering

Cato Brunvand Ellingsen
I Manifest over misbrukte muligheter?

Ann Cecilie Hjelm
I «Rapport fra treneren»

Jarle Eknes
I Nedlegging

NR. 5, 2013

Sølvi Linde
I Leder

Rigmor Skålholt
I Malvik kommune og Jøssåsen landsby - et eksempel på godt samarbeid


Rigmor Skålholt
I Samtale om livet på Vidaråsen Landsby

Ragnhild Castberg

I Den kronglete veien til et tilbud i landsby

Will Browne
I Tanker om nye boformer i landsbyene

Geir Legreid
I Om størrelser og innhold


Kjersti S. Fjeldal, Asle G. Hovstø og Carl C. Bachke
I Normalisering, livskvalitet og brukermedvirkning i dagsenter for utviklingshemmede


Gry Bogetun
I Normalisering og selvbestemmelse i konflikt med bestemmelsene om tvang og makt

Eli Marte Rusten
I Familiesituasjonen fra et søskenperspektiv -en søsters erfaringer

___

I Hele nummer 5 2013 - høyoppløselig versjon

NR. 6, 2013

Sølvi Linde
I Leder

Mina Wikshåland Sckouen
I Hurra for deg

Bernt Barstad
I Et seksualvennlig miljø? En god seksualpolitikk?

Torild Mossing Breistein og Torunn Ovrid
I Hvordan kan vi som tjenesteytere bidra til at utviklingshemmede kan finne seg til rette med sin seksualitet og sine seksuelle muligheter?

Anita Tollefsen
I Seksualitet, en reell mulighet for min sønn?

Gry Bogetun
I Sexologisk rådgiver i etat for tjenester til utviklingshemmede. Intervju med Ann Cecilie Hjelm

Ann Cecilie Hjelm
I "Å snakke om seksualitet på en ordentlig måte"

Ingrid Sæther Heggland
I Utviklingshemming og seksualitet: Refleksjonar frå ein praksisperiode

Bernt Barstad
I Bevisstgjøring om prevensjon, sterilisering og abort

Knut Magne Sten og Bjørg Neset
I Når personer med utviklingshemnming vil bli og blir foreldre

Thomas Ergo
I Nå som alle vet: Hva gjøres?

Gry Bogetun
I Utviklingshemming og seksualitet -forebygge og håndtere overgrep


Trude Stenhammer
I Ingen hemmeligheter: om overgrep og e-læring

Jens Petter Gitlesen
I Mennesker med utviklingshemning har rett til et seksualliv og en samlivsform etter eget ønske!

Gerd Hilde Lunde
I Hvordan møter høgskolen (HIOA) utfordringer knyttet til personer med utviklingshemming og seksualitet?

Jarle Eknes
I Seksualitet

----

Last ned hele nummeret i lavoppløselig eller høyoppløselig kvalitet