Kurshistorikk 2014

Mulighetenes verden. Bedre livskvalitet med velferdsteknologi

SOR-konferanse om velferdsteknologi
Oslo 27. og 28. oktober 2014

KONFERANSEN BLE FULLTEGNET

Velferdsteknologi og det beslektede begrepet omsorgsteknologi har vært i vinden når det gjelder å håndtere eldrebølgen, samt enkelte somatiske sykdommer.

Vi vil sette fokus på hvordan nyere teknologi også kan bedre tilværelsen for mennesker med utviklingshemning.

Vårt utgangspunkt er å vise hvordan mennesker med utviklingshemning kan dra nytte av teknologi som kan bidra til mestring, frihet, selvstendighet og bedre livskvalitet.

Les mer

Konferanse: Selvbestemmelse –til besvær?

* Får mennesker med utviklingshemming bestemme i tilstrekkelig grad?
* Påtvinger vi mennesker med utviklingshemming valg de ikke har kompetanse til?

KONFERANSEN BLE FULLTEGNET -INGEN LEDIGE PLASSER.

Dato: 24.04. og 25.04. 2014
Sted: Bergen, Scandic Bergen City – Salem konferansesenter
Målgruppe: Alle som arbeider i andres hjem, ledere, politikere, tillitsvalgte, lærere, pårørende, tjenestebrukere og andre med interesse for temaet

Les mer