Kurshistorikk 2016

Bra i livet

KONFERANSEN ER FULLTEGNET

NOU´en "På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming" har kommet (NOU-Norges offentlige utredning).

På konferansen "Bra i livet" får du svar på hvilke konsekvenser dette kan få for utviklingshemmede, deres familier og tjenesteytere.

Konferanse i Oslo, 27. og 28. oktober 2016

Les mer

Nye tider!

Effektivitet, kvalitet og gode løsninger når økonomiske rammevilkår endres

Konferanse i Bergen 2. og 3. mai 2016Konferansen er avholdt - meget vellykket som vanlig :-).

Les mer