Kurshistorikk 2017

Ferdigheter for fremtiden

SOR konferanse 26. og 27. oktober 2017.
Målrettet og relasjonell miljøterapi og miljøarbeid, utvikling av kompetanse hos tjenestebrukere og tjenesteytere.

Les mer

Frihet, omsorg, tvang og makt

SOR konferanse i Bergen 4. og 5. mai 2017.
KONFERANSEN BLE FULLTEGNET. Utfordringer og dilemma ved selvbestemmelse, kontroll, støtte og påvirkning i tjenester til personer med utviklingshemming.

Les mer