Kurshistorikk 2018

Fra løfter til handling

Høstens SOR-konferanse i Oslo 25. og 26. oktober skal følge opp NOUen «På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming» som kom ut i 2016. Hva er regjeringens strategi og handlingsplan for personer med funksjonsnedsettelse? Og hva kan vi forvente av ny stortingsmelding om utviklingshemmedes rettigheter?

OBS: Fulltegnet og avholdt! 650 deltakere.

Les mer

Noe å stå opp til

SOR-konferanse i Bergen 3. og 4. mai 2018
Gode og meningsfulle liv for personer med utviklingshemming

Konferansen ble fulltegnet

Les mer