Noe å stå opp til (11-04-2018)
Nye filmer om årlig helsekontroll hos fastlegen (05-04-2018)
"Tung tids tale" blir teater (25-03-2018)
Sosialarbeiderprisen 2018 går til Bernt Barstad (20-03-2018)
Tilrettelagt undervisning for elever med utviklingshemning (28-02-2018)
Hva skal vi med denne CRPDen? (28-02-2018)
Hvorfor kan målrettede miljøtiltak bli bedre med ei Sjekkliste? (28-02-2018)
Selvbestemmelse for ungdom med minoritetsbakgrunn og utviklingshemming – å måtte velge mellom familien og velferdsstaten? (28-02-2018)
Arbeidsgiveres syn på å ansette personer med utviklingshemming (29-01-2018)
Organisatoriske og personalmessige forutsetninger for oppretting og utvikling av tjenestetilbud med minimal bruk av tvang og makt (04-02-2018)
Hva vet vi om aldring og helse blant personer med utviklingshemning i Norge? (20-01-2018)
Forskning på psykisk helsearbeid overfor mennesker med utviklingshemming (23-01-2018)
NAKU – Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (18-01-2018)
Kultur til insprasjon og glede (16-01-2018)
Fritid og ferie - for alle? (16-01-2018)
Høgskolen i Molde - Vernepleierutdanningens fokus på utfordrende atferd, aggresjon og vold (16-01-2018)
Voldens verden (16-01-2018)
Vergemål for voksne mennesker med utviklingshemming - hjelp til selvbestemmelse, eller snikfratakelse av rettslig autonomi? (11-01-2018)
Veileder om forebygging og håndtering av aggresjon og vold (12-10-2017)
Livet må alltid inneholde en smak av ferie (07-12-2017)
Arte+ 2017 - En opplevelse for livet (05-12-2017)
Helt ellevilt! HELT MED på statsbudsjettet! (28-11-2017)
Personer med utviklingshemming bidrar til bedre tjenester ved sykehjem (10-11-2017)
SOR Rapport (31-10-2017)
SOR prisen 2017 til Karl Elling Ellingsen (26-10-2017)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   
1 - 25 av 968 Artikler

Søk:

[Liste]