Brukerstyrt personlig assistanse

– Vi jobber med forslag om sterkere rettighetsfesting av BPA, sier helseminister Strøm-Erichsen. Dokumentaren ”Brevet til Jens” på TV 2 viser at det kan være noe variasjon i kommunes tilbud til personer med nedsatt funksjonsevne.

 

 

– Vi er kjent med at det er noe variasjon i kommunenes tjenestetilbud, derfor ønsker vi i sterkere grad å følge opp at alle kommuner faktisk tilbyr BPA som en av mange viktige tjenester, sier Strøm-Erichsen (se intervju nettside til Arbeiderpartiet her)