Ny bok: Utviklingshemning. Årsaker og konsekvenser

Denne boken presenterer de viktigste årsakene til utviklingshemning og gir en oversikt over syndromer, forstyrrelser og følgetilstander. Boken kan benyttes både som oppslagsverk og lærebok, og er den første i sitt slag på norsk.

Etter innledende kapitler om genetikk, syndromutredning og diagnostisering beskrives både vanlige og sjeldne syndromer. Leseren får innblikk i genetiske mekanismer og diagnostisk utredning, og forfatterne forklarer hvilken betydning de ulike typene funksjonshemning kan ha i hverdagslivet. Kapitlene avsluttes med informasjon om hvor leseren kan finne utdypende kunnskap.

Boken retter seg primært mot studenter i helsefag og ansatte i ulike helseprofesjoner som arbeider med mennesker med utviklingshemning. Det er lagt vekt på at innholdet også skal være aktuelt for foreldre og støttepersoner i nettverket til utviklingshemmede.

Bokens redaktører er Ivar Mæhle, Jarle Eknes og Gunnar Houge. Øvrige bidragsytere er Bente Andersen, Eylert Brodtkorb, Vivi Bergsager Eriksen, Sissel Berge Helverschou, Bente Hunn, Lisen Julie Mohr, Grete Müller, Kari Steindal og Ånen Aarli.

Boken er del av en serie bøker Stiftelsen SOR har tatt initiativ til.

Bestill boken her