Studier om utviklingshemning -der du bor

SOR har utviklet e-læringskurset Mangfold og muligheter, som retter seg til alle som arbeider for personer med utviklingshemning. Man kan også bygge videre på kurset, og oppnå 15 studiepoeng. Denne ordningen tilbys av NLA-høgskolen. Undervisningen kan tilbys der du bor. Akkurat nå gjennomfører tjenesteytere i Karmøy kommune denne utdanningen. På Karmøy.

Alle har gratis tilgang til de tre e-læringskursene. Disse finner du på www.sorkompetanse.no. Logger du deg inn før du gjennomfører dem, vil du kunne få tildelt kursbevis for hvert av dem. Uten at det koster deg noe som helst.

 

Du kan også gjennomføre tilleggsmodul som teller 15 studiepoeng. Dette tilbudet gis av Norsk Lærerakademi Høgskolen i Bergen (NLA-høgskolen). Modulen inkluderer 4 kursdager med forelesninger som bygger videre på innholdet i e-læringskursene. Når man i en kommune (eller gjennom samarbeid mellom flere kommuner) samler flere enn 10 deltagere, kan forelesningene foregå desentralisert i nærheten av der du bor og jobber.

 

Forutsetning for å ta modulen: 

De 3 modulene i etterutdanningskurset (SOR) må være gjennomført, det vil si de tre e-læringskursene "Å arbeide i andres hjem", "Kultur, fritid og sosialt nettverk" og "Utfordrende atferd".

Studentene må ha generell studiekompetanse, subsidiært godkjent realkompetanse.

 

Pensum: 

Ca. 800 sider som skal settes sammen av, eller på bakgrunn av, den anbefalte litteraturen i modulene.

 

Gjennomføring: 

Ordningen bygger på at de tre e-læringskursene (modulene) er gjennomført.

Det blir 4 obligatoriske kursdager med et faglig og oppgaveteknisk innhold. Etter avtale kan disse også gjøres som to 2-dagers samlinger.

Samlingene kan gjennomføres desentralisert dersom det er 10 eller flere deltakere.

Det skal gjennomføres en praksisperiode på 2 uker på eget arbeidssted med en rapport og en faglig analyse av praksis. Praksis kan evt. også foregå ved at 2 på samme arbeidssted observerer den andres praksis. Retningslinjer vil bli utarbeidet og gitt studentene.



Evaluering: 

Praksisrapport vurderes til bestått/ ikke bestått. Må godkjennes før innlevering av hjemmeoppgave.

En hjemmeoppgave på 4000 ord. Gradert karakter.

 

Nivå:
Bachelor.

Utdanningen er innen fagområdet spesialpedagogikk/ vernepleie/omsorgsfag. Hvordan utdanningen skal kunne brukes i en bachelorgrad eller i andre studier/ annen kompetanseoppbygging, vil det være opp til ulike institusjoner å avgjøre. Det må gjøres oppmerksom på at denne modulen alene ikke vil gi adgang til studiet i spesialpedagogikk ved NLA Høgskolen.

 

Andre kommentarer: 

Opplegget med hjemmeoppgave er tenkt med faste alternativer. Det gis anledning til gruppeoppgaver eller at 2 skriver sammen. I disse tilfellene vil oppgavene ha krav om større omfang etter vanlige regler (+50% der 2 skriver sammen).

Dersom det er ønskelig, kan det også utarbeides tema for praksisperioden, for eksempel: Observer over 2 uker på ditt arbeidssted: Autonomi og fritid.
 
 

Ansvarlig for gjennomføring:

Norsk Lærerakademi Høgskolen, Bergen.



Kursavgift:

Kr. 7.500,-

 

Informasjon og påmelding:

 

Kontakt Joronn Sætre

joronn.saethre@nla.no