Tenk stort?

Der noen tenker små enheter for personer med utviklingshemning har andre tenkt at man med fordel kan bygge stort. Boliggettoer kaller noen det, andre mener at det er en hensiktsmessig måte å organisere tjenester på. På konferansen om HVPU-reformen 20 år etter lot vi leder for Haugentunet boliger vise frem hvordan tilbudet fungerte for dem som bodde i de 47 leilighetene.

Haugentunet boliger er et boligtilbud til mennesker som har behov for en særlig tilrettelagt leilighet på grunn av ulike funksjonshemninger. Haugentunet består av i alt 47 leiligheter som tilfredsstiller kravet til universell utforming. 11 leiligheter benyttes til avlastning for barn under 18 år. 4 av leiligheten blir brukt til avlastning for barn med utfordrende atferd. De resterende 32 leilighetene leies ut til mennesker med ulike funksjonshemninger.

Leder for Haugentunet Monika Vartdal forteller at beboerne har ulike diagnoser, alder og svært individuelle behov. De fleste har somatiske tilleggslidelser og omfattende hjelpebehov. Alle beboerne mottar hjelp med utgangspunkt i individuelle vedtak hjemlet i lov om sosiale tjenester eller kommunehelseloven og tjenestene som utføres er underlagt de kvalitetskrav som stilles til pleie- og omsorgstjenesten. Alle inngår vanlige leiekontrakter og mottar tjenester etter individuelle tiltak.

Leilighetene er 1 og 2 roms, og samlet i grupper på 5-6 leiligheter som utgjør et bofellesskap med felles stue, kjøkken og uteplass for felles samvær og hygge.

Til hvert bofellesskap er det knyttet en personalbase. Haugentunet har ulike aktivitetsrom som tegne- og malerom, sansestimuleringsrom, aktivitetsrom, treningsrom og behandlingsbad. De har egen buss og er i gang med å starte opp kafé. Beboerne har tilgang til innendørs, oppvarmet basseng som er spesialtilpasset personer med funksjonshemninger.

Det er flotte utearealer tilknyttet boligkomplekset som er tilrettelagt med gangveier for bevegelseshemmede. Monika Vartdal sier: «Haugentunet har mottoet; Her skal være et godt sted å bo og et spennende sted å jobbe». Hun forteller at de har 113 årsverk i døgnbasert tjeneste. Og at de har profesjonelle engasjerte medarbeidere med høyt fokus på god moralsk handlingsevne og god kvalitet i tjenestene.

Omtalen er hentet fra SOR Rapport nr 5 2011.