Offentlig utvalg

En enstemmig helse- og sosialkomité på Stortinget ber regjeringen sette ned et offentlig utvalg for å vurdere resultatene av HVPU-reformen fra 1991. Forslagsstillerne var Trine Skei Grande og Borghild Tenden.

Stortingskomiteen mener utredningen også må vurdere aktuelle tiltak for å bedre livsvilkårene til psykisk utviklingshemmede. Innstillingen kommer som et resultat av et representantforslag fra Venstre. De viser til at Statens råd for likestilling av funksjonshemmede ønsker å sette ned et offentlig utvalg som skal se nærmere på livssituasjonen til psykisk utviklingshemmede.

– Manglende politisk oppfølging av reformen og manglende prioriteringer i kommunene har skapt en vanskelig situasjon for mange brukere, pårørende og ansatte, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Hun er godt tilfreds med at helse- og sosialkomiteen nå støtter forslaget, som kommer opp for Stortinget 6. desember.

Også FO er god forn godt fornøyd med dette.  

Les Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om å nedsette et offentlig utvalg som skal følge opp Ansvarsreformen for å bedre livssituasjonen til psykisk utviklingshemmede