En nyansert arbeidstidsdebatt? Ja, takk!

Cato Brunvand Ellingsen ønsker en mer nyansert debatt om alternative arbeidstidsordninger. Vi må finne arbeidstidsordninger som både ivaretar tjenesteytere og tjenestebrukere. Dette
er ikke motsetninger. Det er to faktorer som er gjensidig avhengig av hverandre.

Dessverre har debatten blitt preget av at man ønsker å diskreditere motpartens argumenter, ikke å finne felles løsninger, skriver Ellingsen i siste nummer av SOR Rapport.
---
Utdrag fra artikkelen:
---
La oss legge bort behovet for store endringer i arbeidsmiljøloven og arbeidstilsynets/ fagforeningenes rolle. La oss legge til grunn at prosessene ved utarbeidelse av turnusen er god, at
lokale tillitsvalgte er involvert tidlig, at vurderingene bygger på individuelle behov hos tjenestebruker, at folk får nok fri og nok betalt. Mange av turnusene som ikke får dispensasjon svikter faktisk på slike faktorer. Med det utgangspunktet skal du være ganske dogmatisk, altså trangsynt, hvis du ikke ser at alternative arbeidstidsordninger både er riktig og viktig å vurdere
i en lang rekke tilfeller. Fagforeningene må endre retorikken sin på dette området.
 
De blir lite troverdige hvis de alltid kommer med et «men…». «Vi er for alternative arbeidstidsordninger, men…» «Det er flott at Bergen kommune både prøver ut og forsker på dette, men…».
 
I stedet burde fagforeningene se de gode argumentene. Først og fremst er argumentene gode
for tjenestebrukerne. Ofte vil slike arbeidstidsordninger redusere sårbarhetsfaktorer
som bidrar til utfordrende atferd. Færre skifte i tjenesteytere, færre folk som jobber for en, et mer helhetlig tilbud med en mer normalisert og individualisert dagsrytme.
 
Eksemplene begynner å bli mange. Alternative arbeidstidsordninger kan også fremme en inkluderende praksis. Det blir lettere å delta på aktiviteter uten at man må ta hensyn til tjenesteyternes arbeidstid.
 
Nytenkning rundt dette fremmer faglige og politiske idealer om inkludering og
deltakelse.
 
Les hele artikkelen her I