Sosial medier for noen eller for alle?

I dag blir virkeligheten skapt på Facebook. Har alle det slik? Er alle med? Svaret må bli «neppe». Det er mange grupper i vårt gjennomdigitaliserte samfunn som slettes ikke er med. Eldre mennesker forstår knapt hva nyhetsopplesere mener når de sier at man kan lese mer på «nrk punktum enn o». Det man ikke så lett får øye på er andre grupper som heller ikke «er med». Ett eksempel er mennesker med utviklingshemning.
De bruker PC og mobiltelefon, og har samme behov for tilhørighet, deltakelse og sosial interaksjon som alle andre. Samtidig har de ofte et stort behov for tilrettelegging av sin hverdag. Dette gjelder også ikt og sosiale medier.

Karde AS har i flere offentlig finansierte forsknings-, utviklings- og forsøksprosjekter arbeidet med mennesker med utviklingshemning og deres bruk av ikt. Disse erfaringene har munnet ut i en rekke aktiviteter som tar sikte på å øke inkluderingen av mennesker med utviklingshemning i det digitale samfunn. Blant annet har Karde arbeidet med tilgjengeliggjøring av ikt, herunder økning av digitale ferdigheter og deltakelse i sosiale medier.

I denne artikkelen tar vi for oss utfordringer knyttet til sistnevnte. Vi berører på en kortfattet måte våre erfaringer fra fokusgrupper med pårørende (foreldre, søsken osv.), og reflekterer over hva som skal til for å øke den konkrete inkluderingen på den arenaen som sosiale medier er.
 
Artikkelen er skrevet av Riitta Hellman, for SOR Rapport
 
Les hele artikkelen her I