E-læringskurs: Psykiske lidelser

Psykiatrisk avdeling for psykisk utviklingshemmede har laget e-læringskurs om psykiske lidelser og utviklingshemning, i samarbeid med SOR.
 
Her kan du lese om
 
Kunnskapsstatus og grunnleggende begreper
Faktorer som påvirker miljøet
Angst
Depresjon
Mani
Psykose
Demens
 
 
Kurset er gratis, og deltagerne får utstedt kursbevis ved gjennomført kurs.
 
 
Foto: Mikkel Hegna Eknes