Konferanse: Selvbestemmelse –til besvær?

* Får mennesker med utviklingshemming bestemme i tilstrekkelig grad?
* Påtvinger vi mennesker med utviklingshemming valg de ikke har kompetanse til?

KONFERANSEN BLE FULLTEGNET -INGEN LEDIGE PLASSER.

Dato: 24.04. og 25.04. 2014
Sted: Bergen, Scandic Bergen City – Salem konferansesenter
Målgruppe: Alle som arbeider i andres hjem, ledere, politikere, tillitsvalgte, lærere, pårørende, tjenestebrukere og andre med interesse for temaet
 
 
 


 
 
 
 
 
 
Klikk her for mer informasjon om priser, overnatting og påmelding.

Klikk her for å laste ned hele programmet (PDF).
 

 

Hvis du sender epost eller på annen måte kontakter reisebyrået Viaegencia for påmelding, vil dere pga vinterferie ikke få tilbakemelding om dere har fått plass før 10. eller 11. mars. Vi anbefaler dere derfor å kun benytte elektronisk påmelding på denne siden. Så lenge påmeldingen ikke er stengt, er det plasser ledig for elektronisk påmelding. Ved spørsmål; send mail til post@sorpost.no 

 

 

 

 

TORSDAG 24 . APRIL 2014
08:30 Registrering, te, kaffe og litt å spise
09:30 Velkommen

Åpning
Hilde Onarheim, byrådsleder i Bergen kommune
09:50 Selvbestemmelse -muligheter og begrensninger i lovverket

Petter Kramås, advokat ved Hestenes og Dramer & Co.
10:30 Pause
10:50 Personlig kompetanse – når er et samtykke gyldig?     
                                                          
Willy-Tore Mørch, psykolog og professor, Universitetet i Tromsø
11:30
Selvbestemmelse
 
TV BRA panelet – hva betyr selvbestemmelse for oss?
11:40 Inviterende og insisterende praksis – mellom selvbestemmelse og tvang

Sølvi Linde, vernepleier og høgskolelektor, Høgskolen i Bergen
Thomas Owren, vernepleier og høgskolelektor, Høgskolen i Bergen
12:30 Lunsj
13:30 Kulturelt innslag

Tigerteateret
13:45 Mitt hjem - min arbeidsplass
Utfordringer i samhandling mellom tjenestemottaker og tjenesteyter. Et forskningsprosjekt hvor personer med utviklingshemning er medforskere.

May Østby, førstelektor ved Høgskolen i Molde
Ole Magnus OterhalsÅse AsmyhrMarit HaugenesSissel Moe og Magnus Sten, medforskere
14.30 Tragedier, avmakt og selvråderett

Thomas Ergo, journalist i Stavanger Aftenblad
15:10 Pause
15:30 Sex og kjærlighet. For alle!

ULF, Udviklingshæmmedes Landsforbund, Danmark
16.00 Pause
16:10 Ekte begeistring er ingen spøk!

Linda Eide, begeistret forfatter, journalist, programleder og medmenneske
17:15 Slutt for dagen
19:30
Konferansemiddag
 
Konsert med Odd Nordstoga  

  

 

FREDAG 25 . APRIL 2014
                     09:00 «Våre stemmer skal høres…»
 • Kan alle bestemme alt selv?
  TV-BRA innslag
   
 • Ny brukerundersøkelse –verktøy for brukerdialog

  Lisbeth Frydenlund, rådgiver i KS, avdeling Lokaldemokrati og kommuneøkonomi
  Gerd Andreassen, prosjektleder i KS, avdeling Helse og velferd
   
 • ”Vi andar samme luft”
  Grunden, Sverige
10:15 Pause
10:30 «I den gode hensikt»

Selvbestemmelse, tvang eller omsorgssvikt?
Jarle Eknes, psykologspesialist og daglig leder Stiftelsen SOR
Randi Kjernlie, fagkonsulent Helse Bergen, Habiliteringstjenesten for voksne

Krav til  kompetanse ved bruk av tvang tjenesteutøvere  
Torill Vebenstad, seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Hordaland (ikke endelig avklart)

Vergerollen og foreldrerollen – to sider av samme sak?
Refleksjoner fra pårørende ved Tom Skauge
12:00 Lunsj
13:00 Kulturelt innslag  

Norwegian People
13:10 Dilemma i hjelperollen

Lars Gunnar Lingås, dr. phil., førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold
13:50 Pause
14:00 “Ikke snill, men klok” – etikk som verktøy i arbeidslivet

Einar Øverenget, filosof og rektor ved ACTIVA Humanistisk Akademi
15:00 Slutt
 

 
Klikk her for mer informasjon om priser, overnatting og påmelding.
 
Klikk her for å laste ned hele programmet (PDF).