Snikinnfører omsorgsgettoer

– Det går på menneskeverdet løs, sier seniorforsker Ann Kristin Eide i Nordlandsforskning.

– Stadig oftere blir personer med store hjelpebehov plassert sammen. Det foregår en snikinnføring av institusjoner eller omsorgsgettoer, sier Eide.
 
På oppdrag fra Husbanken Midt-Norge har Ann Kristin Eide studert boligløsninger for mennesker med utviklingshemming. Hun har sett eksempler på blokker som samler opptil hundre beboere med hjelpebehov, deriblant utviklingshemmede.
 
 
Les artikkelen i Forskning.no 
Les omtale på nettsiden til Nordlandsforskning
Og ikke minst: les rapporten fra studien: "Når livsløp veves sammen med administrative tilfeldigheter".