Statsråd Solveig Horne om selvbestemmelsesdilemma

"Det er dilemmaer knyttet til selvbestemmelse for utviklingshemmede. Derfor er det viktig å finne en balanse mellom selvbestemmelse og retten til å bli ivaretatt. Dette er ikke enkelt, og det krever tilsatte i tjenesteapparatet som har god vurderingsevne, basert på et solid faglig ståsted" sa statsråd Solveig Horne fra Stortingets talerstol.
Hun har så rett. Og det er mange som er opptatt av akkurat dette, som også er temaet for årets SOR konferanse i Bergen. Over 580 personer har allerede meldt seg på, og konferansen er snart fulltegnet.
 
Det er altså helt nødvendig med HURTIG påmelding for dere som vil sikre dere plass på konferansen 24. og 25. april.