SOR Rapport nr 2 2014

Et nytt, spennende nummer av tidsskriftet SOR Rapport sendes ut om få dager. Tidsskriftet har et opplag på 2300 eksemplarer. Er du en av de kunnskapstørste som allerede abonnerer? Eller er du en av de som ønsker å tegne abonnement?
Denne gang kan du blant annet lese artiklene:
 
*Alternativ og supplerende kommunikasjon - et velferdsteknologisk bidrag til bedre levekår for personer med utviklingshemning og andre med store språkvansker.
Jarle Eknes i samtale med Torunn R. Homme, daglig leder i ISAAC Norge.
 
* Hva betyr ordene? Begrepsforståelse hos personer med nedsatt kognitiv funksjonsnedsettelse.
Psykologspesialist Else Mønnesland, spesialergoterapeut Arja Melteig og fagkonsulent Rigmor Holm.
 
*Symbolspråk for sosiale medier.
Riitta Hellman, Erlend Øvreby, Mari Sætre Digernes og Katrine Printz Moe. Karde AS.
 
*Heimdal BoA-faget.
Asbjørn Strømmen, enhetsleder ved Heimdal Bo- og Aktivitetstilbud.
 
*I hvilken grad har et kurs i Lavaffektive tilnærminger effekt på personalets opplevelse av sikkerhet i deres arbeid med personer med utfordrende atferd?
Anette Lindahl Hauglid, Kari Megrund, Lisa Munkeboe, Ole Morten Skaarod. Høgskolen i Østfold.
 
 
_______
 
Du kan tegne abonnement her