Mitt hjem - Min arbeidsplass

Prosjektet ”Mitt hjem – Min arbeidsplass” handler om å få hjelp hjemme og å gi hjelp i private hjem. Det er noe annet å få hjelp enn det å gi hjelp. For brukeren handler dette om privatlivet, mens det er en jobb for personalet. Det kan føre til mange utfordringer.
__________________
Tekst: prosjektgruppen
__________________
 
Prosjektet er et samarbeid mellom Høyskolene i Midt-Norge og Senter for Omsorgsforskning. Prosjektgruppen består av tre prosjektmedarbeidere med utviklingshemming, tre ansatte fra høyskolene og en ansatt fra Omsorgssenteret.
 
Vi har laget seks filmer som viser noen utfordringer som kan oppstå, og vi har laget et arbeidshefte. Det er teater nonSTOP i Namsos som har spilt i filmene. Arbeidsheftet er laget som en hjelp for å snakke om filmene. Vi har skrevet deler av heftet i lettlest form.
 
Hva vil vi med prosjektet?
Vi vil at de som får hjelp hjemme skal si ifra om hvordan de vil ha det. Vi vil at de skal si ifra når de er uenige med personalet. Og at de skal si ifra om ting som er viktige for dem å bestemme selv. Vi vil også at de skal tenke over at når de velger noe så får det konsekvenser. At det de velger å gjøre får en virkning. Noen virkninger er gode mens andre virkninger kan være dårlige.
 
Vi vil at de som gir hjelp hjemme skal tenke over hvordan de gir denne hjelpen. At de tar hensyn til at den de hjelper skal få bestemme selv. Personalet må også være oppmerksom på at det ikke er alt man greier å bestemme selv. Vi vil at de skal ta ansvaret sitt på alvor, og ikke la det gå dårlig med den andre. Det kan være vanskelig å tenke på begge deler på en gang, men det må personalet tenke på, og øve på.
 
Hvem er filmene laget for?
Filmene er laget for de som får hjelp hjemme og for de som gir hjelp i private hjem. Studenter og elever i helse- og omsorgsyrker vil kunne ha god nytte av materialet.
 
Hvordan bruke filmene?
Det er viktig å lage en plan for hvordan dere skal bruke filmene. I heftet har vi laget noen spørsmål som dere kan bruke for å snakke om filmene. Vi har laget filmene på to måter. En vanlig og en hvor en person forteller hva som skjer i filmen. I filmene med forteller kan det være lettere å få med seg det som skjer.
 
Prosjektgruppen består av:
May Østby (prosjektleder), Marit Haugenes, Åse Asmyhr, Ove Hellzen, Sissel Moe, Ole Magnus Oterhals, Magnus Sten og Kjersti Sormbroen.
 
 
Prosjektgruppen har jobbet sammen siden 2011. Vi har utviklet filmene, som er basert på sanne historier. Vi har snakket med både brukere, personale og studenter for å se om filmene kan brukes til å snakke om det som kan være vanskelig. Vi har også tenkt mye på hvordan det er å jobbe sammen i et sånt forskningsprosjekt, og hvordan det kan gjøres slik at alle er med på ordentlig. Dette skal vi skrive om et annet sted.
 
Kontaktopplysninger
May.Ostby@himolde.no, mobil 99746629
 
 
Prosjektet er støttet av
Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene
Midt-Norsk Nettverk for Helse- og Sosialfaglig forskning
Farmasiutdanninga ved Høgskolen i Nord-Trøndelag
Prosjektet er gjennomført i samarbeid med habiliteringstjenestene i Helse Midt-Norge i de tre fylkene.
 
 
Arbeidsheftet kan lastes ned her:
Arbeidshefte -Mitt hjem -min arbeidsplass
 
 
Filmene kan du se på eller laste ned her: 
http://vimeo.com/album/2758576  
 
 
 
Dersom du i stedet ønsker å kjøpe materialet på minnepenn og trykt arbeidshefte kan det bestilles fra NFU www.nfunorge.org/no/Nettbutikk/