NAKU temahefte: Psykisk utviklingshemming og psykisk helse. Veiviser til psykiske helsetjenester

Hvem har ansvar for å yte nødvendig helsehjelp når personer med utviklingshemning får psykiske vansker? Hva er kommunehelsetjenesten sitt ansvar, og når kan vi forvente å få bistand fra spesialspesialisthelsetjenesten? Hvordan skal de to helsenivåene samarbeide? Dette er spørsmål det settes fokus på i heftet gjennom artikler og reportasjer.
Heftet er delt i 3 bolker:
 
1.       Barn og unge, psykiske helsetjenester i kommune- og spesialisthelsetjeneste.
2.       Voksne, psykiske helsetjenester i kommune- og spesialisthelsetjeneste
3.       Rollene til fastlegen, koordinerende enhet, fylkesmannen, samt om plikten helsepersonell har til å bidra til forsvarlig helsehjelp.

Du vil også finne ressursbokser i både artikler og reportasjer som viser vei til relevante nettsider med mer stoff om temaet. Heftet har blitt til gjennom et samarbeid mellom NAKU og Nasjonalt fagnettverk om psykisk utviklingshemming og psykisk helse.
 

Heftet kan lastes ned elektronisk her.  Du kan også bestille heftet gratis og få det fritt tilsendt i papirformat ved henvendelse til:naku@hist.no  

Andre hefter i serien Psykisk utviklingshemming og psykisk helse er: 
Temahefte 1: Grunnleggende tema: Heftet kan lastes ned elektronisk her, eller bestilles i papirformat: naku@hist.no 
Temahefte 3: Psykotrop medikasjon. Heftet finnes pt. ikke i papirformat, men kan lastes ned elektronisk her.